Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

Jana Šolínová, Josef Malý

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Mukoadheze a její uplatnění při aplikaci léku do dutiny ústní

Jan Gajdziok

Druhý ze série článků zabývající se dutinou ústní jako vhodným místem pro aplikaci řady léků má za cíl stručně popsat fenomén mukoadheze, který je v oblasti orálního podání v odborné literatuře široce diskutován. Tento proces může zajistit, na základě vytvoření adhezivních vazeb na hlenové vrstvě sliznice, prodloužené setrvání vhodné lékové formy v místě aplikace, a tím výrazně zlepšit compliance pacientů, efektivitu terapie, biologickou dostupnost léčiva a přispět k celkovému zkvalitnění průběhu léčby. Proces mukoadheze je složitý děj, který může být ovlivněn řadou faktorů a především výběrem vhodné nosné adhezivní látky při formulaci lékové formy.

Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D

Vybrané články

E-verze 5/15

 

Nežádoucí a toxické projevy předávkování běžnými rostlinnými drogami – II.

Jan Martin, Denisa Martinová

Tento článek navazuje na předchozí díl z čísla 5 (Prakt. lékáren. 2014; 10(5): 190–192) a zabývá se zhodnocením rizik užívání běžných léčivých rostlin. Pacienti si mnohdy tato rizika neuvědomují a domnívají se, že účinek rostlinných drog znásobí zvýšením dávky. U některých rostlinných drog je tak možné dosáhnout i toxických hladin obsahových látek. Tento druhý díl článku zahrnuje toxické projevy ginkga, senny, tea tree a ženšenu.

Setkání s čínskými farmaceuty

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.