Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 22-29

Symptomatická léčba chřipky a nachlazení

Hana Kotolová
Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Nachlazení a chřipku léčíme převážně symptomaticky. Snížení teploty umožňují antipyretika, kašel ovlivňujeme dle jeho povahy antitusiky nebo expektorancii, k dekongesci nosní sliznice volíme sympatomimetika. Podpůrná léčba zahrnuje fytofarmaka s dezinfekčním, expektoračním, potopudným a nespecifickým imunomodulačním účinkem. Nezbytnou součástí léčby je klid na lůžku, dostatečné množství tekutin a lehká strava doplněná o vitaminy.

Klíčová slova: nachlazení, chřipka, antipyretika, antitusika, expektorancia, fytofarmaka

The symptomatic treatment of the common-cold and influenza

Respiratory infections are the most common infectious diseases which affect both children and adults. The treatment of cold and influenze is mostly symptomatical. Antipyretics are used to treat fever. Cought is affected by antitussives or expectorans according to character of cought. Sympatomimetics are used for decongestion of nasal mucosa. Supportive treatment includes phytopharmaceuticals with desinfectant, expectorant, hidrotic and non-specific immunomodulatory effects. Bed resting, sufficient fluid intake and vitamine-rich diet are essential parts of therapy.

Keywords: common cold, influenza, antipyretics, antitussives, expectorans, phytopharmaceuticals

Zveřejněno: 1. březen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.