Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 30-35

Alergická rýma – jak může pomoci lékárník?

Karel Hloch1, Martin Doseděl1,2
1Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
2Ošetřovatelský úsek, Interní oddělení Nemocnice Šumperk

Alergická rýma patří mezi onemocnění, se kterými se lékárník ve své praxi setkává poměrně často. V následujícím článku uvádíme informace, které lékárníkovi či farmaceutickému asistentovi usnadní rozhodnutí, u kterých pacientů lze zvolit samoléčení a jaké jsou současné možnosti terapie za využití volně prodejných přípravků.

Klíčová slova: alergická rýma, samoléčení, OTC léčiva, antihistaminika, topické nosní kortikoidy, dekongestiva

Allergic rhinitis – how can pharmacist help?

Allergic rhinitis belongs to the group of illnesses which are quite often in pharmacist’s practice. In the following article we provide some information, which could be helpful for pharmacists in their decision for which patients is self-medication suitable and which kinds of OTC drugs are available.

Keywords: allergic rhinitis, self-medication, nonprescription drugs, antihistamines, topical nasal steroids, decongestants

Zveřejněno: 1. březen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.