Praktické lékárenství, 2017, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Nemocniční lékárenství v roce 2017

PharmDr. Petr Horák

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2):

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie dráždivého tračníku

Pharmacotherapy of irritable bowel syndrome

Jan Juřica, Radek Kroupa

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 52-59

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu. Nejčastějšími symptomy jsou gastrointestinální dyskomfort, abdominální bolest, nadýmání a změna formy a/nebo četnosti stolice. Farmakoterapie tohoto onemocnění je doplňkem dietních a režimových opatření a je čistě symptomatická, mnohdy však přináší pacientům zásadní úlevu od obtíží. Tento článek je farmakologickým přehledem skupin léčiv používaných v terapii dráždivého tračníku. Představuje tedy mechanismy působení a zvláštnosti farmakokinetiky v současnosti používaných spasmolytik, laxativ, antidiarhoik, prokinetik, antibiotik a psychotropních léčiv používaných...

Léky s fotosenzibilizačním potenciálem

Drug-induced photosensitivity

Hana Bakhouche, Martin Šíma, Ondřej Slanař

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 60-62

V současné době se uvádí, že více než 300 léčiv může u pacienta vyvolat fotosenzitivní reakci. Nicméně pouze u několika léčiv byl tento jev dostatečně popsán. Je pravděpodobné, že řada fotosenzibilizačních reakcí není správně diagnostikována, neboť prokázat přímý vztah mezi expozicí pacienta léčivu a slunečnímu záření je obtížné. Proto je důležité věnovat tomuto tématu patřičnou pozornost, aby bylo možné včas léčit, či ještě lépe předcházet nežádoucím reakcím tohoto typu.

Nová klasifikace venoaktivních léků

New classification of venoactive drugs

Veronika Slonková

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 178-180

Chronické žilní onemocnění (CVD – chronic venous disease) představuje celosvětově závažný zdravotní problém, protože jeho prevalence je vysoká – až 84 % populace včetně pacientů s klinickým stadiem C0 (studie Vein Consult Program z roku 2012). Základní součástí konzervativní léčby jsou venoaktivní léky (VAD – venoactive drugs). V roce 2014 byla publikována nová doporučení pro léčbu CVD. Došlo ke změně klasifikace VAD s ohledem na jejich bezpečnost a účinnost. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) je podle nových doporučení jediným venoaktivním lékem se stupněm doporučení 1B (doporučení silné, kvalita důkazů střední...

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XV – polihexanid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 15 – polihexanide

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 71-74

Polihexanid je antiseptikum s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a některým druhům hub. Jedná se o látku bezbarvou, netoxickou, která je tkáněmi velice dobře snášena a vzhledem k polymerní struktuře se nevstřebává. Hlavní uplatnění polihexanidu spočívá v léčbě ran. Článek informuje o vlastnostech a možnostech využití polihexanidu v přípravě léčivých přípravků v lékárnách. Pro přípravu léčiv je polihexanid ve formě 20% roztoku nově k dispozici jako farmaceutická substance. Kromě zahraničních standardizovaných receptur jsou v následujícím sdělení předloženy i receptury volné.

Ve zkratce

Fotoprotektivní přípravky pro děti

Photoprotective products for children

Naděžda Vojáčková

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 117-120

Fotoprotekce u dětí je velmi důležitá. Důraz se klade na fyzikální fotoprotekci, která zahrnuje oděv, pokrývku hlavy, sluneční brýle a stín. Fotoprotekce krémy s UV filtry je určena pro děti starší 6 měsíců. Doporučují se přípravky se širokým spektrem ochrany, voděodolné, SPF faktor 50+, s převahou fyzikálních filtrů, fotostabilní, disperzibilní, kosmeticky přijatelné s nízkým iritačním potenciálem.

Samoléčba

Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?

Travel health kit – what medication you should take with yourself while travelling and how to store the medication?

Markéta Obrovská

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 75-78

Cestovní lékárničku je potřeba vybavit účelně, ale zároveň jsou požadavky kladeny na její co nejmenší velikost. Následující text by měl sloužit jako vodítko, jaké položky lze do cestovní lékárničky zařadit v závislosti na požadavcích cestovatele. Popisuje také, jak vhodně skladovat léčivé přípravky během cestování.

Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa

OTC drugs to treat infections of the vulva and vagina view of outpatient gynecologist

Hana Kosová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 84-88

Problematika zánětů vulvy a pochvy je nejčastější problém, se kterým navštíví žena svého gynekologa. Pochva přestavuje složitý bakteriální ekosystém, který pochvu chrání, v případě narušení tohoto systému se objevují obtíže a nemoc. Onemocnění se svým průběhem, etiologií i léčbou liší také v závislosti na hladině pohlavních hormonů, jejichž hladina významně ovlivňuje právě složení správné poševní mikrobioty. Léčba je mnohými ženami prováděna v režimu samoléčby, kdy většina postižených si zakoupí volně prodejná antimykotika. Ambulantní gynekolog se s mykotickými kolpitidami nesetkává tak často, jak by se zdálo. Může to být právě i možností si zakoupit...

Kožní problémy u kojenců a batolat I.

Skin problems in infants and toddlers I.

Klára Bechná

Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 89-92

Dětská kůže je vysoce citlivý orgán, a proto není divu, že kožní vyrážky a ekzémy patří mezi běžné zdravotní obtíže v nejútlejším věku života. Článek přináší přehled specifických vlastností dětské pokožky, které je potřeba pochopit, abychom mohli kožní problémy kojenců vnímat v širších souvislostech. První díl článku bude dále zaměřen na charakteristiku a samoléčbu nejběžnějších neinfekčních kožních problémů kojenců a batolat (opruzení, kontaktní iritativní dermatitida a kožní vyrážky související s činností potních a mazových žláz). Druhý díl článku naváže na problematiku neinfekčních kožních problémů dětí mimo jiné atopickým ekzémem a seboroickou...


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.