Praktické lékárenství, 2006, číslo 2

Aktuální farmakoterapie

Role ceramidů v kůži

PharmDr. Kateřina Vávrová PhD, doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 55-58

Nejdůležitější funkcí kůže je chránit organizmus vůči chemickému i mechanickému poškození. Za bariérovou funkci kůže jsou zodpovědné především ceramidy, tvořící hlavní součást mezibuněčných lipidových lamel v nejsvrchnější vrstvě kůže, stratum corneum (SC). V tomto článku popisujeme stavbu kožní bariéry, vznik a složení ceramidových lamel, dále některá onemocnění a stavy spojené s nedostatkem ceramidů v kůži.

Inkontinence moči

MUDr. Libor Zámečník

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 59-62

Probiotika v profylaxi a terapii nádorových onemocnění a vulvovaginitid

PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D, Mgr. Zdeňka Kudláčková, PharmDr. Petr Jílek CSc, MUDr. Dana Hrnčiariková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 63-65

Z hlediska protinádorových účinků hrají probiotika nejdůležitější roli v profylaxi patogeneze kolorektálního nádoru. Protinádorové vlastnosti probiotik se uplatňují při inhibici genotoxicity karcinogenů a supresi karcinogenem indukovaných preneoplastických lézí a nádorů. V profylaxi vaginálních kandidóz se doporučuje perorální podávání kmenů Lactobacillus rhamnosus GR-1 a L. fermentum RC-14, B-54. Dále se jeví vhodné kmeny L. brevis CD-2, L. salivarius FV-2, L. gasseri MB 335, L. plantarum, a to v podobě gelových kapslí (L. plantarum) či vaginálních tablet (L. gasseri). Kmeny L. acidophilus CRL 1294 a L. salivarius CRL 1328 vykazují schopnost samoagregace...

Léčba závislosti na tabáku informace pro farmaceuty

MUDr. Karel Nešpor CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 66-69

Krátkou intervenci pro problémy působené tabákem je možné provádět i v podmínkách lékáren s rušným provozem. Při krátké intervenci a léčbě závislosti na tabáku se používají podobné postupy jako při léčbě jiných závislostí, např. posilování motivace, léčba odvykacího stavu a substituční léčba nikotinem, anticravingová léčba antidepresivy a psychoterapie. Závislost na tabáku je častá u pacientů, kteří se léčí pro jiné návykové nemoci, proto jsme zahrnuli svépomocná návody, jak přestat kouřit do materiálů pro závislé na alkoholu, jiných látkách i patologické hráče (5–7). Zmíněné materiály jsou bezplatně ke stažení na adrese www.plbohnice.cz/nespor,...

Nová léčiva v terapii zhoubných nádorů

prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc, prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc, Mgr. Šárka Sedláčková

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 70-75

Ve vývoji protinádorové farmakologické léčby dominovala do roku 2000 cytostatika, poškozující genetickou informaci buňky. Po roce 2000 se výzkum soustřeďuje na podrobnější analýzu regulačních pochodů ovlivňujících růst maligní buňky, na detekci klíčových regulačních cest, které jsou v maligních buňkách podstatně více exprimovány než v buňkách zdravých. Jakmile se podaří tuto regulační odlišnost nádorové od zdravé buňky odhalit, je dalším cílem farmaceutického výzkumu najít vhodnou molekulu, která ovlivní tuto regulační cestu a regulační enzym, bílkovinu. S cílem ovlivnit nalezenou regulační cestu jsou sestrojovány jednak malé molekuly (small drugs)...

Klinická farmacie

Metabolické interakce ve stáří a faktory ovlivňující jejich klinickou významnost

Mgr. Daniela Fialová, Jiří Vlček, MUDr. Dagmar Pelíšková, prof. MUDr. Eva Topinková CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 76-80

Interakce na metabolických izoenzymech cytochromu P450 (CYP450) hrají významnou roli ve výskytu polékových komplikací u řady běžně podávaných léčiv. Znalost metabolických interakcí patří k základním dovednostem při indikaci a stanovení účinnosti/bezpečnosti kombinovaných lékových režimů. Studie sledující podmínky vzniku těchto interakcí ukazují, že k předvídaní klinického významu nestačí pouhá znalost substrátů (látek metabolizovaných) a inhibitorů (látek inhibujících) stejnou metabolickou cestu. K této dovednosti jsou nezbytné poznatky aplikované farmakologie a schopnost správně posoudit hlavní podmínky, které klinický význam interakce ovlivňují....

Fytoterapie

Noni: klamavá reklama vs. skutečná biologická aktivita

Mgr. Jan Martin Ph.D, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 87-88

V poslední době se v českých lékárnách objevuje nový „zázrak přírodní medicíny“ zvaný noni. Je to džus z plodů rostliny Morinda citrifolia a má údajně léčit deprese, nespavosti, bolesti různého původu, alergie, astma, artritidu, cukrovku, poruchy trávení, hypertenzi a rakovinu. Dále má posilovat imunitu, odstraňovat jaterní problémy a snižovat nadváhu. Bohužel je většina těchto účinků opřena o výzkum dr. Heinickeho, který je přinejmenším pochybný. Morinda citrifolia je sice zdraví prospěšná a farmaceuticky využitelná rostlina, která se díky reklamě dobře prodává, ale její skutečné farmakologické účinky nejsou dobře prozkoumány.

Echinacea sp. - obsahové látky a léčebné využití

doc. RNDr. Jiřina Spilková CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 89-92

Echinaceové přípravky patří k nejoblíbenějším a nejlépe prodávaným přípravkům z léčivých rostlin. Obsahují šťávu vylisovanou z nadzemích částí Echinacea purpurea (obsaženy jsou hlavně polysacharidy) nebo etanolový extrakt či tinkturu z kořenů E. purpurea, E. angustifolia nebo E. pallida (obsaženy zejména isobutylamidy a deriváty kyseliny kávové). Jsou doporučovány k posílení imunity organizmu, k prevenci a léčbě bakteriálních a virových onemocnění horních cest dýchacích. Zevně podporují hojení ran a mírní stavy spojené s kožními záněty. Účinek byl studován v mnoha farmakologických in vitro testech a prokázán i v klinických zkouškách. In vitro a in...

Farmaceutická technologie

Vaginální aplikace léčiv - nové směry

Mgr. Kateřina Dvořáčková, doc. PharmDr. Miloslava Rabišková CSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 93-97

Klasické lékové formy jsou postupně doplňovány lékovými formami vyšších generací umožňujícími řízené uvolňování léčiva. Moderní vaginální lékové formy mohou obsahovat léčiva se systémovým i lokálním účinkem. Na farmaceutickém trhu jsou již k dispozici kontracepční a suplementační vaginální kroužky (NuvaRing®, Progering®, Estring®, Femring®) a vaginální inzert (Cervidil®/Propess®). U řady dalších vaginálních kroužků (Nestorone®, aj.) a insertů (MisopessTM, C-VadTM ) probíhají v současné době klinické zkoušky. Ke zvýšení biologické dostupnosti léčiva slouží řada převážně polotuhých mukoadhezivních lékových forem (Crinone®...

Pro farmaceutické asistenty

Význam vitaminů a jejich použití v době gravidity a laktace

PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 102-106

V období gravidity a laktace má organizmus vyšší nároky na příjem vitamínů a minerálů. V případě jejich deficitu hrozí zvýšená zdravotní rizika nejen pro ženu, ale také pro plod, případně kojence. Pro nutrici v těchto obdobích je charakteristický deficitní příjem vitaminů E, D, C a kyseliny listové. V článku jsou uvedeny možné následky hypovitaminóz a možnosti jejich odstranění. Doporučeny jsou i zásady použití suplementace multivitaminovými a multiminerálovými preparáty.

Nemocniční lékárenství

Začátky a zkušenosti s klinickou farmacií ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

PharmDr. Dana Syrová

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 81

Obor klinická farmacie je stále diskutován. Patří ale také mezi předměty, které se učí na vysoké škole farmaceutické (FaF). V dobách totality se studovaly na FaF v Hradci Králové tři obory (všeobecná farmacie 4 roky, klinická nebo technologická farmacie 5 let). Dnes je studium na dvou fakultách v Hradci Králové a Brně pětileté, kde jedním z předmětů je právě klinická farmacie.

Sociální farmacie

Jde skutečně jen o internet?

PharmDr. Vladimír Finsterle MBA

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 85-86

Před týdnem jsem se dočetl, že největší aukční portál na světě eBay pozastavil aukce na lék Tamiflu, který se stal hitem farmaceutického trhu posledních několika týdnů. Důvodem byly prý neadekvátně vysoké částky na nákup tohoto léku zabraňujícího množení viru chřipky v lidském těle.

Novinky

Prevenzym - nový doplněk stravy na bázi proteolytických enzymů

prof. RNDr. Ludmila Kameníková DrSc

Prakt. Lékáren. 2006; 2(2): 98-100

Koncem loňského roku se objevil na našem trhu nový doplněk stravy Prevenzym. Byl vyvinut firmou MUCOS Pharma, výrobcem léčivých přípravků pro systémovou enzymoterapii Wobenzym a Phlogenzym, které se užívají pro léčbu akutních i chronických zánětů. Prevenzym je určen jako doplněk stravy pro podporu organizmu při zvýšené fyzické a psychické zátěži, při zvýšeném riziku infekčních onemocnění a v průběhu stárnutí.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.