Praktické lékárenství, 2007, číslo 1

Slovo úvodem

Vztah lékárníka a lékaře

MUDr. Radkin Honzák CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 3-4

Slasti i strasti lékárnické profese jsem měl možnost poznávat od malička, protože můj tatínek byl lékárník a ochotně mě do tohoto umění zasvěcoval. Mohl jsem rozdělovat s pomocí tiskárnou vyřazených mariášových karet prášek na deset stejných dílů („divide in doses aequales Nr. X /decem/“) a ty pak vpravovat do speciálních papírových sáčků, posléze do nebulí vylisovaných z „jedlého papíru“, lisovat čípky v násobcích magického čísla tři a pak dokonce číst dopisy o tom, jak se mé výtvory našim pacientům „mažou po hubě“...

Aktuální farmakoterapie

Záněty horních cest dýchacích, rýma

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 7-11

Článek pojednává o rinitidách, nejčastějším zánětu horních cest dýchacích. Akutní rýmy novorozenců a kojenců mají oproti stejné diagnóze batolat a starších dětí svá specifika v průběhu i léčbě. V textu jsou uvedeny základní klinické symptomy a léčba. Chronická rýma může být katarální, hypertrofická, atrofická a ozéna. Rovněž jsou zmíněny základní klinické obtíže, některé komplikace, základy diagnostiky a léčby.

Chronický únavový syndrom - módní onemocnění? (Co poradit pacientům s chronickou únavou)

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc, PharmDr. Naďa Šumpichová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 12-14

Autoři popisují problematiku chronické únavy a termínu chronický únavový syndrom a zdůrazňují komplexní přístup k řešení těchto stavů, které nelze vyřešit doporučením jednoho zázračného léku či léčebného postupu, ale jen pečlivým hledáním optimálního postupu u každého jednotlivého pacienta. Ze strany lékárníka je však možno pacientům nabídnout širokou škálu přípravků k obecnému zlepšení imunitních funkcí, ke zlepšení cévního průtoku a tím ke zlepšení přenosu energetických zdrojů a živin do orgánů a tkání. Je možno nabídnout širokou škálu přípravků obsahujících minerály a vitaminy k substituci jejich nedostatku v běžné potravě. Vždy je však nutno, hlavně...

Medikamentózní terapie erektilní dysfunkce

MUDr. Libor Zámečník

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 15-17

Autor shrnuje aktuální poznatky o epidemiologii, patofyziologii, dělení a moderní léčbě erektilní dysfunkce. Ta spočívá hlavně v perorální medikamentózní léčbě či intrakavernózní aplikaci vazoaktivních látek. Další možností je implantace penilních protéz či cévní operace revaskularizující topořivou tkáň penisu.

Léčba anemií (I. část)

doc. MUDr. Radana Neuwirtová CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 18-20

Článek podává základní informace o dvou u nás nejčastějších skupinách anemií, a to jednak o anemiích z nedostatku železa, jednak z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové. Stručně jsou uvedeny příčiny deficitu železa, vitaminu B12 a kyseliny listové a způsob jejich terapie.

Současné možnosti léčby hemoroidální nemoci

MUDr. Zbyněk Jech

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 21-24

Hemoroidální nemoc (HN) je ve vyspělých státech nejčastějším benigním onemocněním anorekta. Předpokladem úspěšné léčby HN je normalizace anatomických a fyziologických poměrů anorekta s následným vymizením příznaků. Optimální léčebná metoda je volena podle rozsahu postižení hemoroidů. Semiinvazivní a operační metody používané k léčbě HN, doplněné v posledních letech o dopplerem navigovanou ligaci hemoroidálních arterií a staplerovou hemoroidopexi, umožňují při správném provedení efektivní a bezpečnou léčbu HN provázenou minimem bolesti a nízkým počtem závažných komplikací.

Klinická farmacie

Přehled přípravků enterální výživy

Mgr. Petr Bašanda

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 25-28

Nabídka přípravků enterální výživy na našem trhu je poměrně široká. Tento článek si klade za cíl pomoci čtenářům orientovat se v nabídce farmaceutických firem, nabízejících přípravky enterální výživy na našem trhu a rovněž připomenout některé informace týkající se kategorizace a úhrady enterální výživy zdravotními pojišťovnami. Uvedené informace jsou platné v době vydání článku, vzhledem k vývoji situace na našem trhu, jakož i měnícím se podmínkám úhrady přípravků pojišťovnami, nemusí být později přesné. Bohužel nelze z důvodu omezeného prostoru uvést ke každému přípravku více podrobností. Z téhož důvodu zde nejsou popsány speciální nutriční přípravky...

Bolesti ve svalech a užívání statinů

MUDr. František Kulič

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 29-30

Je popsán případ pacienta, u kterého se v průběhu užívání simvastatinu a atorvastatinu objevily bolesti ve svalech. Probrány možnosti řešení tohoto problému.

Klinická fyziologie

Co je dobré vědět o železe

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 41-44

Železo je nejenom významným stopovým prvkem a součástí hemoglobinu s těsným vztahem k transportu dýchacích plynů, ale ovlivňuje i celou řadu významných reakcí. Jeho nedostatek v závislosti na fázi růstu organizmu může způsobit řadu nepříznivých změn – včetně nevratných. Pro klinickou praxi – vedle diferenciální diagnostiky příčin vzniku především deficitů železa – jsou nezbytné informace ve vztahu k rychlosti resorpce, možným interakcím i nežádoucím účinkům.

Pro farmaceutické asistenty

Osteoartróza a její ovlivnění přírodními látkami používanými v doplňcích stravy (I. část)

PharmDr. Richard Richter CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 35-36

Komunikace s pacientem, který trpí chronickým onemocněním, jako je osteoartróza, je velmi náročná. Velmi často dochází u pacienta k propojení somatických problémů s psychickými. Proto cílem tohoto článku je poskytnout základní informace o onemocnění, jeho projevech a současných trendech v terapii. Význam jednotlivých obsahových látek v běžných doplňcích stravy rozšiřuje informace a umožňuje uplatnit všechny tyto poznatky v komunikaci s pacientem. Pro rozsah informací je předmětem první části seznámení s onemocněním jako takovým a ve druhé části (v následujícím čísle Praktického lékárenství) budou shrnuty informace o jednotlivých látkách a jako příklad...

Hygiena dutiny ústní (I. část)

doc. MUDr. Lenka Roubalíková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 38-40

Práce zdůrazňuje klíčovou roli zubního plaku v etiologii zubního kazu a parodontopatii a podává přehled pomůcek k zajištění každodenní hygieny dutiny ústní.

Nemocniční lékárenství

Klinická farmacie v regionální nemocnici (I. část)

PharmDr. Marie Zajícová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 31

Klinická farmacie se jako obor rozvíjí již několik desetiletí, hlavně v USA a zemích UK, u nás trochu se zpožděním. Přesto jsou možnosti klinické farmacie v našich nemocnicích zajímavé a na mnoha pracovištích se již začínají některé aktivity klinických farmaceutů projevovat. Zde je podán přehled možností uplatnění klinických farmaceutů, z pohledu historického i z pohledu náplně práce.

Česnek - možné interakce s ostatními léky

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 32

Článek se zabývá terapeutickými účinky česneku kuchyňského, zejména jeho antihypertenzní a hypocholesterolemickou aktivitou. Současně upozorňuje na jeho interakce s léčivy ze skupiny antikoagulancií, vzhledem k jeho schopnosti inhibovat agregaci krevních destiček.

Terapeutické účinky Salvia officinalis

PharmDr. Jana Karlíčková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 33-34

Salvia officinalis (šalvěj lékařská) a její silice byla a je označována za spolehlivý prostředek k potlačení prvních příznaků bolesti v krku, nosohltanu nebo zánětu dásní, kůže. Článek je zaměřen na přehled terapeutických účinků Salvia officinalis, je doplněn některými provedenými klinickými studiemi k jejich potvrzení a na využití drogy v každodenním životě. Pozitivně se šalvěj jeví pro své účinky antioxidační, bakteriostatické, baktericidní, antivirotické a fungicidní. Proto dochází k neustálému rozšiřování sortimentu fytofarmak, která ji obsahují, zejména v oblasti dermatologie a kosmetiky. Zájem o poznání dalších účinků této rostliny neutuchá,...

Z historie

Sto let lékárnického zákona

doc. PhDr. Karel Král CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(1): 45-46

Před sto lety byl přijat zákon, který ovlivnil lékárenství v Rakousku-Uhersku a pro svoji kvalitu byl převzat Československou republikou. Stal se základem pro významný rozvoj lékárenství. Příklad Československa ukazuje, jak kvalitní zákon může být přínosem a naopak nedokonalý zákon může být brzdou oboru. V tom nám stoleté výročí přijetí zákona č. 5/1906, říšského zákoníku z r. 1907 může být zdrojem poučení.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.