Praktické lékárenství, 2007, číslo 5

Slovo úvodem

Lékové interakce - problém nebo teoretické riziko?

Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 199

Ve spotřebě léků na obyvatele patří občané České republiky k nejvíce exponované populaci v zemích EU. Vyšší spotřeba léků ve hmotných jednotkách (při vyjádření v baleních) je jen v Maďarské republice a ve Francii. V České republice spotřeboval každý občan v uplynulých letech průměrně přibližně 32 balení léků ročně a v roce 2006 činila spotřeba léků vyjádřená v tzv. definovaných denních dávkách na 1 000 obyvatel a den celkem 1 450, což velmi hrubě vyjádřeno znamená, že každý občan v průměru užil denně téměř 1,5denní dávky nějakého léku...

Aktuální farmakoterapie

Chondroitinsulfát v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jaroslav Větvička

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 203-204

Moderní terapie osteoartrózy je podmíněna komplexním přístupem k nemocnému. Na prvním místě je nutno jmenovat průběžné systematické vzdělávání nemocného, nutná jsou dále režimová opatření s úpravou životosprávy, přiměřenou fyzickou aktivitou, udržováním optimální váhy, dále pak rehabilitační a lázeňská léčba, používání rehabilitačních a korekčních pomůcek. Téměř pro každého nemocného je nezbytná medikamentózní terapie, jejíž typ je závislý na pokročilosti onemocnění. V případě, že konzervativní postup již není efektivní, je často nutné přistoupit i k léčbě operační. Medikamentózní terapie osteoartrózy zahrnuje symptomatické léky s krátkodobým nebo...

Farmakologická a nefarmakologická léčba arytmií

MUDr. Miroslav Novák CSc, MUDr. Zuzana Nováková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 206-209

Léčba arytmií doznává v posledních letech na základě pochopení mechanizmů jejich vzniku významný posun – většinu zejména symptomatických arytmií je možno vyléčit katétrovou ablací. Pro akutní situace, ale i pro běžnou praxi, je však nutno nadále znát indikace, účinky a dávky jednotlivých antiarytmik. Stručně jsou zmíněny i indikace k implantaci kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů.

Otitis media acuta - diagnostika a léčba

prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 211-214

Akutní zánět středního ucha – otitis media acuta (OMA) je jeden z nejčastějších zánětů v raném dětském věku s celoročním výskytem. Mezi příčiny akutního středoušního zánětu patří: dysfunkce Eustachovy trubice (ET), průnik infekce, nedostatečná imunitní ochrana. Příznaky akutního středoušního zánětu: bolest ucha, zhoršení sluchu, horečka, neklid. Diagnostika se opírá o otologické vyšetření, jehož základem je otoskopie. Diferenciálně diagnosticky musíme vyloučit zánět zevního zvukovodu, obturující cerumen, či cizí těleso v zevním zvukovodu. Komplikací může být nekróza bubínku, akutní mastoiditida (s abscesem), intrakraniální komplikace. Léčba:...

Ušní kapky připravované magistraliter a příklady vyráběných přípravků pro ušní hygienu

PharmDr. Zbyněk Sklenář Ph.D

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 215-217

V první části článku jsou uvedeny příklady ušních kapek, které lze v lékárně připravit magistraliter: Burowovy ušní kapky, ušní kapky s kyselinou salicylovou, Solutio Bonain, ušní kapky s peroxidem vodíku, mentolové ušní kapky a ušní kapky na změkčení ušního mazu. Bonainův roztok podléhá ustanovení o předepisování návykových látek, ale všechny ostatní přípravky je možné vydávat i bez lékařského předpisu a nabídnout je tak pacientovi v rámci samoléčení. Jedná se o jednoduché receptury z dostupných surovin. U přípravků je uveden název, přesné složení, použití a způsob aplikace. Dále jsou zmíněny některé obecné zásady aplikace a adjustace ušních kapek....

Mechanizmy účinku frekventně používaných léčiv a jejich terapeutická hodnota - myorelaxancia

MUDr. David Suchý

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 219-220

Centrální myorelaxancia se používají k tlumení chronických svalových spasmů nebo spasticity provázející onemocnění či poranění mozku a míchy. Rovněž lokální poranění pohybového aparátu, chronické bolesti zad nebo záněty jsou příkladem situací, provázených vyšším svalovým tonem. Jedná se o heterogenní skupinu léčiv, kromě dantrolenu působí na centrální nervový systém, tlumí mono i polysynaptické míšní reflexy. Liší se od periferních kurarimimetik, která se používají v anesteziologii a blokují přenos vzruchu na nervosvalové ploténce. Jednotlivé preparáty se kromě chemické struktury odlišují farmakokinetikou (většinou dobré vstřebání a průnik do CNS,...

Myorelaxancia v léčebné praxi. Rizika a možnosti (komentář)

MUDr. Jan Hnízdil

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 220

Myorelaxancia jsou úspěšně využívána v rámci komplexní léčby řady onemocnění, jež provází patologicky zvýšené napětí kosterního svalstva – hypertonus či spasticita. Jedná se na­příklad o stavy při encephalitidě, syringomyelii, roztroušené skleróze, po úrazech a cévních mozkových příhodách, při infekcích CNS a u některých nádorových afekcí. Používána bývají i ke svalové relaxaci usnadňující repozici po frakturách a luxacích kloubů nebo při rehabilitaci pacientů se zvýšenou spasticitou.

Klinická farmacie

Fyziologie převodního systému srdečního, mechanizmy vzniku arytmií

MUDr. Zuzana Nováková Ph.D, MUDr. Miroslav Novák CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 225-228

Poruchy srdečního rytmu (arytmie, dysrytmie) představují jeden z nejzávažnějších problémů kardiologie v současnosti. Článek přináší ve stručnosti základní fyziologické a patofyziologické poznámky o elektrických dějích v srdci a mechanizmech vzniku arytmií. Je zakončen jejich stručným přehledem s klinickým obrazem EKG diagnostiky.

Respirační obtíže jako nežádoucí účinek léčiv

PharmDr. Alena Linhartová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 229-230

Již několik let poskytuje Nemocniční lékárna FTNsP svým pacientům systematický konzultační servis. V rámci individuálních sezení s lékárníkem mají pacienti možnost získat odpovědi na otázky týkající se léků, parafarmak i zdravého životního stylu či si nechat změřit krevní tlak. Pokud lze nyní zhodnotit již téměř sedmiletou zkušenost s touto aktivitou, začíná v poslední době přibývat „poučených“, v problematice dobře orientovaných pacientů, kteří se na lékárníka obracejí cíleně s žádostí o rozbor osobní farmakoterapie. Pohnutky bývají různé – podezření na nežádoucí účinky, interakce, kontraindikace, nedostatečný účinek léčiv i jiné....

Úloha praktického lékaře v onkologické prevenci

MUDr. Marika Bělešová M.P.H

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 231-234

Zhoubná nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém, a proto je onkologická problematika stále silněji v popředí zájmu nejen v oblasti výzkumu a v klinických aplikacích vlastního oboru klinické onkologie, radioterapie, chirurgie i imunoterapie, ale přesahuje tyto hranice a stává se výrazně mezioborovou problematikou.

Fytoterapie

Variabilita a využití silic z Eucalyptus spp.

Mgr. Jan Martin Ph.D, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 238-239

Blahovičník (Eucalyptus) je známá léčivá rostlina, která proslula díky svým aromatickým listům. Silice z těchto dřevin se používá zejména k symptomatické terapii při zánětech horních cest dýchacích a má i výrazné antibakteriální a expektorační účinky. Silice z jednotlivých druhů rodu Eucalyptus mají ovšem velmi různorodé složení, a tak i účinek jejich silic je značně rozdílný. Některé obsahové látky jsou dokonce zdraví škodlivé a jejich použití je možné pouze v chemickém nebo kosmetickém průmyslu.

Banisterie opojná - neblahý pozdrav z Amazonie

prof. RNDr. Luděk Jahodář CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 240-241

Článek se zabývá fenoménem „Ayahuasca“ – halucinogenním jihoamerickým tradičním přípravkem získaným z liány Banisteriopsis caapi a některých dalších doplňujících přísad. Psychotropní efekt je vysvětlován na základě obsahu tryptaminů a β-karbolinových idolových alkaloidů a jejich inhibičního efektu na MAO. Jsou uvedeny symptomy intoxikace, kvantitativní analýza alkaloidů v droze i vztah psychotropního účinku k dávce. Je uveden případ fatální akutní intoxikace zveřejněný v odborném tisku.

Klinická fyziologie

Fyziologie jater

MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc, MUDr. Peter Hegyi

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 242-245

Játra jako jeden z metabolicky nejvýkonnějších a nejvýznamnějších orgánů lidského organizmu se podílejí na řadě fyziologických funkcí; účastní se metabolizmu hlavních substrátů – sacharidů, lipidů, proteinů, řadu látek syntetizují, podílejí se na metabolizmu hormonů i vitaminů, jsou významným depotem řady látek. Neméně významné jsou funkce detoxikační. Jaterní tkáň je přizpůsobena ke všem výše zmíněným funkcím neobvyklým v těle naprosto ojedinělým způsobem krevního zásobení. Každá noxa s účinkem na jaterní buňku se pak projeví změněným metabolizmem s řadou laboratorních i klinických korelátů. Mezi látky s významným potenciálem ovlivnění výše...

Pro farmaceutické asistenty

Intimní hygiena

MUDr. Daniela Kotrbová

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 246-247

Článek se zabývá problematikou intimní hygieny žen se zaměřením na prevenci mykotických i bakteriálních kolpitid. Podává informaci o nejrůznějších možnostech prevence a způsobech péče o intimní partie při prvních příznacích zánětu. Nastiňuje široké spektrum dostupných preparátů, zmiňuje se o i intimní hygieně u dětí, gravidních a postmenopauzálních žen.

Medové zuby u dětí

MUDr. Irena Červená

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 248-253

Jako „medové zuby“ jsou veřejnosti známy zuby batolat a předškolních dětí, u kterých došlo k poškození v důsledku zubního kazu. Jedná se o multifaktoriální infekční onemocnění, k jehož rozvoji dochází působením bakterií na vnímavý povrch zubu po určitou dobu. Tyto bakterie jsou živeny sacharidy z přijímané potravy. Díky znalosti etiologie tohoto onemocnění je možné zubnímu kazu předcházet a v časných stádiích jej vyhojit, v pokročilém stádiu alespoň zastavit a účinně bránit vzniku komplikací. K těmto účelům využíváme účinku fluoridů, dokonalou ústní hygienou ovlivňujeme ústní mikroflóru a vhodnou úpravou stravovacích návyků příjem sacharidů....

Nemocniční lékárenství

Lékárna IKEM - včera, dnes a zítra

Mgr. Michal Hojný

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 235-237

Zásobování klinik Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), dispenzace léčiv pro ambulantní pacienty, rozvoj konzultační činnosti a klinické farmacie, interní vzdělávací semináře, příprava medikace pro klinické studie, práce v lékové komisi, příprava a realizace výběrových řízení – tomu, kdo chce poznat tyto a další radosti a strasti nemocničního lékárníka jsou určeny následující řádky.

Informace

3. pracovní den onkologické farmacie

PharmDr. Irena Netíková, MUDr. Karel Nešpor CSc

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 256

Dne 20. 4. 2007 se konal v Lékařském domě 3. pracovní den onkologické farmacie. Zúčastnilo se ho více než 60 lékárníků a farmaceutických asistentů. Účastníky přivítala PharmDr. Helena Rotterová, MBA, předsedkyně sekce nemocničních lékárníků, pod jejíž záštitou se pracovní den konal...

Syndrom suchého oka může ohrožovat téměř každého z nás

MUDr. Martin Vaněk

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 257

Hotel Hilton Praha, 25. 9. 2007

12. mezioborová Česko-slovenská toxikologická konference - 2007

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5): 258

V návaznosti na více jak čtvrt stoletou tradici československých toxikologických konferencí (od roku 1996 „Česko-slovenských“ nebo „Slovensko-českých“ a od té doby číslovaných) se v pražském Lékařském domě ve dnech 11.–13. června 2007 uskutečnilo další, tentokrát oborově šířeji koncipované setkání českých a slovenských toxikologů...

Z historie

Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky (II. část)

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2007; 3(5):

Druhá část pojednává o tekutých formách a přípravcích, které se v minulosti používaly k léčení a aplikovaly se zevně. Vedle názvosloví se také zabývá technologií a u vybraných přípravků připomíná i jejich složení. V ojedinělých případech se balzámy, oleje a octy podávaly i perorálně.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.