Praktické lékárenství, 2008, číslo 2

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 51

druhé letošní číslo předznamenává jaro plné událostí v soukromém i profesním životě. Těšíme se na Vás na II. kongresu praktického lékárenství, který bude spojen s jubilejním X. sjezdem České farmaceutické společnosti. Program bude pestrý a každý si v něm najde svou „parketu“. Ještě dříve si Vás dovoluji pozvat na tradiční již 9. beskydský slet lékárníků, který z malého regionálního setkání přerostl v masově navštěvovanou akci. Letos je tématicky zaměřen na imunologii a alergologii. Přednášet nám přijede paní profesorka Jiřina Bartůňková, která vede Ústav imunologie 2. lékařské fakulty v Praze spolu se svou kolegyní Evou Vernerovou. Za představitele...

Aktuální farmakoterapie

Epilepsie a její léčba

MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 55-59

Epilepsie jsou častým závažným chronickým onemocněním mozku, jejichž léčba je letitá, nezřídka i celoživotní. Farmakoterapie antiepileptiky (AED) je základním typem léčby. Jakmile vyprší patentová ochrana originálních AED, jsou na trh uváděny jeho cenově výhodnější generické verze. Používání generických AED je systémy zdravotní péče z ekonomických důvodů podporováno, protože jsou iniciálně levnější než originální léky a vytváří vítaný konkurenční cenový tlak mezi sebou navzájem i oproti originálním lékům, což se příznivě projeví zlevněním originálních léků a snížením ceny farmakoterapie. Cílem článku je poskytnout přehledné informace o současných možnostech...

Obezita v ambulantní praxi

doc. MUDr. Pavol Hlúbik. CSc, Bc. Jan Hlúbik

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 60-62

Obezita – chronické metabolické onemocnění patří k závažným stavům ohrožujícím zdravotní stav na individuální i populační úrovni. Obezitu je nutno chápat jako rizikový faktor podílející se na akceleraci aterosklerózy s klinickou manifestací ischemické choroby srdeční. Obezita androidního typu charakterizována zmnožením viscerální tukové tkáně (obvod břicha přesahující 88 cm u žen a 102 cm u mužů) hraje důležitou roli v etiopatogenezi inzulínové rezistence, diabetu mellitu, zasahuje do patofyziologie arteriální hypertenze.

Pacient s chronickým kašlem v lékárně

MUDr. Tomáš Kočí

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 63-66

Kašel je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy pacienta u lékaře. V souvislosti se zavedením regulačních poplatků lze předpokládat, že bude i jednou z nejčastějších příčin návštěvy pacienta v lékárně. Úspěšná léčba chronického kašle vyžaduje nalezení jeho příčiny  a dle možnosti kauzální léčbu. Symptomatická léčba chronického kašle by měla být řídkou výjimkou. Nejčastějšími příčinami chronického kašle jsou chronická rhinosinusitida, bronchiální astma, gastroezofageální reflux, kašel přetrvávající po respirační infekci a chronická bronchitida s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Mezi základní vyšetření pacienta s déletrvajícím kašlem patří...

Péče o pokožku pacientů s acne vulgaris

MUDr. Ivana Vejrová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 68-70

Acne vulgaris je běžnou dermatózou dospívajících, mnozí pacienti však potřebují poradit s péčí o problematickou pleť či s léčbou závažnějších forem tohoto onemocnění. V tomto článku uvádím základní informace o příčinách, projevech, průběhu a možnostech léčby akné.

Lokální nesteroidní antirevmatika v revmatologii

MUDr. Marta Olejárová CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 74-77

Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou široce užívána v léčbě akutních i chronických bolestivých a zánětlivých stavů. Avšak dlouhodobé podávání NSA zvláště u chronických onemocnění může být spojeno se závažnými nežádoucími účinky. Galenické formy určené k lokální aplikaci (masti, gely, spreje apod.) se již po dlouhou dobu užívají empiricky v léčbě bolestivých a zánětlivých stavů s cílem snížit výskyt těchto závažných systémových nežádoucích účinků, aniž by byla z počátku objektivně studována jejich účinnost. Experimentální práce z posledních let ukazují, že mnoho NSA se kůží vstřebává tak, aby bylo v cílové tkáni dosaženo účinných koncentrací (diclofenak,...

Léky v těhotenství a laktaci

doc. MUDr. Peter Koliba CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 79-81

Článek se zabývá problematikou užívání léků v těhotenství a v době kojení. Přehledným způsobem informuje o jednotlivých skupinách léků podle stupně rizika pro plod, s ohledem na jednotlivá stadia jeho nitroděložního vývoje. Víme, že je pouze málo léků, které jsou pro člověka přímo teratogenní. Na druhé straně je také málo léků, o kterých můžeme s jistotou tvrdit, že jejich užití je v těhotenství zcela bezpečné. Závěrem článek předkládá zásady správné farmakoterapie v těhotenství.

Klinická farmacie

Úloha farmaceuta při bezpečném podávání nesteroidních antirevmatik

Mgr. Josef Malý, MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, doc. RNDr. Jiří Vlček CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 82-85

Otázky související s bezpečným používáním léčiv jsou nyní stále častěji diskutovány odbornou i laickou veřejností. Vyšší výskyt nežádoucích reakcí po podávání nesteroidních antirevmatik a jejich stále se zvyšující spotřeba vedly k přehodnocování bezpečnosti nesteroidních antirevmatik. Jedná se o dynamický proces, který již několik let posuzuje epidemiologická data odrážející používání této farmakoterapeutické skupiny léčiv.

Fytoterapie

Složení a využití konopného oleje se zaměřením na terapeutické účinky esenciálních mastných kyselin

Mgr. Jaroslav Peč, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 86-89

Konopí se v dnešní době objevuje především v souvislosti s toxikomanií a jeho zneužíváním díky obsahu psychotropních kanabinoidů. Tímto však jeho využití jako celku nekončí. Tato tradiční léčivá rostlina nám poskytuje další cenné komodity, a to vlákna a konopný olej lisovaný ze semen, kterému je věnován tento článek. Jedná se o kvalitní zdroj ω-6 a ω-3 nenasycených mastných kyselin, které musí lidský organizmus přijímat potravou. Poruchy v jejich metabolizmu, ale také nevyvážený příjem mají za následek řadu civilizačních chorob.

Pro farmaceutické asistenty

Péče o pokožku v těhotenství

MUDr. Daniela Kotrbová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 90-92

Hormonální změny, které s sebou gravidita přináší, mohou způsobit budoucím maminkám nemalé obtíže a spoustu stresu, a to zejména v dnešní době, kdy je na image kladen velký důraz. V následujícím článku se pokusím odpovědět na nejpalčivější otázky týkající se prevence vzniku a eventuálně i možnosti následné korekce problémů, způsobených na kůži, během těhotenství. Podávám stručný přehled možností a rad, které může lékárník poskytnou budoucím maminkám.

Lékárník a internet

Akceptace online nákupu léčiv stále na nízké úrovni

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 96

Podíl internetových uživatelů, kteří si kupují online OTC léčiva, narostl na nepatrnou úroveň. Informuje o tom výzkumná skupina „Wahlen online“ s odkazem na svá aktuální data o struktuře internetu, na která bylo v období mezi říjnem a prosincem telefonicky dotazováno téměř 4 000 dospělých.

Z historie

Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky (V. část)

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2008; 4(2): 93-95

Pátá část uvádí pevné lékové formy a přípravky k zevní aplikaci. Ty měly někdy specifický tvar, který usnadňoval podání léku. Jiné sloužily jako polotovary k přípravě léku bezprostředně před jeho použitím. Mnohé z nich se používaly ještě ve dvacátém století.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.