Praktické lékárenství, 2008, číslo 3

Slovo úvodem

Nic nového, „jen“ odbornost a nezávislost

PharmDr. Lubomír Chudoba

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 103

Neznám povolání, jehož představitelé by neusilovali o zvýšení úrovně a standardní podobu poskytovaných služeb. Sdruženi do rozličných asociací, komor či spolků spoluutvářejí ekonomické a etické podmínky činnosti, veřejně vyzdvihují „své“ nejlepší a snaží se eliminovat neschopné či neochotné. Nejinak je tomu ve zdravotnictví, které se však vyznačuje vyšší senzitivitou ke všem zamýšleným změnám. Důvodem může být obtížná předvídatelnost výsledku jakékoli systémovější novinky. Rozmanitá zdravotnická povolání jsou úzce provázaná a umí tvrdě hájit své profesní (komerční?) zájmy. Není proto jednoduché odpovědět na otázku, zda nové opatření přinese...

Aktuální farmakoterapie

Substituční léčba opiátové závislosti

prof. MUDr. Peter Višňovský CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 108-112

Pojem opioidy se vztahuje ke všem přírodním a syntetickým substancím, které mají účinky podobné morfinu. Starší (přírodní, syntetické deriváty odvozené od morfinu a pethidinu; a také další) a novější většinou vyvolávají toleranci, psychickou a fyzickou závislost, abstinenční (odvykací) syndrom.

Alergeny přírodního původu

doc. PharmDr. Lenka Tůmová CSc, Mgr. Hana Svatoňová, Mgr. Dagmar Pašavová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 113-115

Za zvýšený počet alergických onemocnění, zaznamenaných v poslední době, je odpovědná cela řada faktorů. Patří k nim používání celé škály kosmetických výrobků obsahujících extrakty z přírodních látek, či používání i přímo samotných léčivých rostlin. Zejména rostliny čeledi Asteraceae (složnokvětých) obsahují látky ze skupiny seskviterpenických laktonů, které jsou silnými kontaktními alergeny.

Farmakoterapie asthma bronchiale

Mgr. Martina Kottová, PharmDr. Marie Vopršalová CSc, PharmDr. Jana Pourová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 116-121

Astma je chronické zánětlivé respirační onemocnění, jehož  prevalence v posledních padesáti letech stoupá v rozvojových i rozvinutých zemích. Příčina je pravděpodobně komplexní – přibývá atopických dětí, mění se životní styl i životní prostředí (alergeny, kouření, průmysl, změny klimatu). Tento článek je zaměřen na bronchiální astma, jeho příčiny a léčbu. V dlouhodobé terapii astmatu se používají protizánětlivě působící preventivní antiastmatika (zejména inhalační kortikosteroidy, β2 sympatomimetika s dlouhodobým účinkem, kromony a antileukotrieny), pro zvládnutí akutních exacerbací jsou určena rychle účinná bronchodilatancia (inhalační...

Opalování a kožní nádory

MUDr. Ivana Krajsová MBA

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 123-126

Incidence všech typů kožních nádorů na celém světě v posledních desetiletích trvale stoupá. Jednou z hlavních příčin je intenzivní působení slunečního záření, které vyvolává předčasné stárnutí kůže i vznik kožních nádorů. Základní prevencí je ochrana před ultrafialovým (UV) zářením používáním opalovacích přípravků s filtry, které absorbují nebo odrážejí krátkovlnné UVB i dlouhovlnné UVA záření a dodržování zásad správného opalování.

Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 127-129

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny a jejich účinky nejen na kardiovaskulární systém přitahují pozornost odborné i laické veřejnosti již řadu let. Výsledkem jsou tisíce článků a řada monografií, které se zabývají především vlivem konzumace omega-3 mastných kyselin rybího (v menší míře i rostlinného) původu na kardiovaskulární systém. Zvýšení konzumace rybích olejů či doplňků s obsahem eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) kyseliny jsou součástí většiny odborných doporučení pro prevenci kardiovaskulárních příhod. Přes množství dat z laboratorních, experimentálních i klinických studií přetrvává řada otázek. Jaký typ a forma omega-3 mastných...

Projevy alergických reakcí na kůži

doc. MUDr. Jaromír Bystroň CSc

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 130-133

Autor předkládá přehledový článek o nejčastějších kožních projevech alergických onemocnění. Zdůrazňuje, že se nejedná o izolované onemocnění kůže, ale o projev alergie jako systémového onemocnění s charakteristickými projevy na kůži. Podrobněji si všímá nejcharakterističtějších znaků, diagnostiky a léčby u atopického ekzému, kontaktního alergického ekzému, kopřivky a angioedému jako nejčastějších projevů alergie na kůži.

Farmaceutická technologie

Příprava léčivých přípravků v lékárnách: změny v objemu přípravy a úhradách připravovaných léčivých přípravků

PharmDr. Lenka Smejkalová, PharmDr. Marie Jurišicová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 140-143

Příprava léčivých přípravků v lékárnách prochází stálým vývojem, v současné době tvoří 0,25 %–3,5 % z celkového obratu lékárny. Byly hodnoceny dopady změny úhrad IPLP na jejich preskripci. V souvislosti s platností vyhlášky č. 225/2005 Sb. MZ o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, s účinností od 1. 7. 2005, se ve sledované lékárně prokázal pokles přípravy ve skupině přípravků, které přestaly být plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění, a to o 39 %. Při hodnocení vlivu vyhlášky č. 63/2007 Sb., o úhradě léčiv a PZLÚ, platné od 1. 4. 2007, byl zaznamenán pokles přípravy ve skupině s nově stanovenou úhradou 0,01 Kč/bal....

Pro farmaceutické asistenty

Chronická žilní insuficience, varixy

Mgr. Veronika Peňázová

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 134-139

V současné době patří žilní onemocnění podle výzkumu Světové zdravotnické organizace k vůbec nejčastějším chorobám. Představují vysoké léčebné a následné náklady, snadno nabývají chronického rázu a zhoršují se natolik, že vedou často až k invaliditě. Přesto jsou žilní nemoci stále ještě považovány spíš, za kosmetický problém a nikoli za chorobu, kterou je třeba brát vážně. Mohou však kromě nevzhledných změn na kůži, křečových žil a bércových vředů, vést v nejhorším případě k nebezpečné trombóze a následně k embolii.

Lékárník a internet

Německá e-karta? Lékaři podporují USB řešení

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 144

Svaz NAV-Virchow, který zastupuje sdružené smluvní lékaře, se vyslovil s odvoláním na nejnovější ztrátu dat o pacientech ve Velké Británii pro to, aby bylo centrální úložiště odpovídajících dat u koncepce systémové architektury elektronické zdravotní karty bezodkladně znovu řádně uváženo a byla vyzkoušena i alternativní řešení. Jak tvrdí představitelé svazu, tento incident ukazuje stále více, jak zranitelná je centrální databáze. Senzitivní data o pacientech vyžadují však bezpečný systém a pečlivý provoz.

Lékaři v Sasku jsou proti uspěchanému zavádění e-karty

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 145

Lékaři a zubní lékaři spolkové země Sasko se vyslovili proti předběžnému plošnému zavedení elektronické zdravotní karty (e-karty) v roce 2008 v Sasku coby první spolkové zemi.

Informace

IX. beskydský slet lékárníků aneb Lysá hora i za špatných podmínek znovu pokořena

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2008; 4(3): 143

19. duben, tradičně třetí aprílová sobota, byl dnem konání již devátého beskydského setkání lékárníků. Slet stále více přerůstá hranice Moravskoslezského kraje, bývá místem setkání spolužáků a kamarádů, ale i mezigenerační konfrontací a diskuzí lékárníků z různých částí Čech a Moravy.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.