Praktické lékárenství, 2009, číslo 4

Slovo úvodem

Hradecké Farmaceutické fakultě UK je 40 let

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 155

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů

Pharmacotherapy of inflammatory bowel diseases

prof. MUDr. Milan Lukáš CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 164-167

Základ farmakoterapie idiopatických střevních zánětů (IBD) tvoří aminosalicyláty, kortikoidy, imunosupresiva a v poslední době také biologická léčba. Aminosalicyláty (sulfasalazin, mesalazin) jsou základními léky pro útočnou a udržovací léčbu pacientů s ulcerózní kolitidou. Podávají se perorálně, u ohraničených forem nemoci také lokálně ve formě čípků nebo rektálních nálevů. Kortikosteroidy se systémovým účinkem mají silný protizánětlivý efekt a jsou využívány v perorální nebo parenterální léčbě u nemocných s těžkým průběhem střevních zánětů. Léčba kortikosteroidy je zatížena rizikem závažných nežádoucích účinků, jejichž intenzita narůstá s dávkou a...

Farmakoterapie osteoporózy I.: vápník, vitamin D, hormonální léčba, selektivní modulátory receptorů pro estrogeny a stroncium ranelát

Pharmacotherapy of osteoporosis I.: calcium, vitamin D, hormonal therapy, selective modulators for estrogens and strontium ranelate

prof. MUDr. Jan Štěpán DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 168-171

V článku je podán přehled farmakologických vlastností přípravků pro suplementaci vápníkem a vitaminem D a pro prevenci nebo léčení osteoporózy hormonálními přípravky, selektivními modulátory receptorů pro estrogeny a stroncium ranelátem. Jsou uvedeny indikace, účinnost léčby, nežádoucí účinky a kontraindikace.

Přehled opioidních analgetik

Overview of opioid analgesics

MUDr. Jan Lejčko

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 172-175

Opioidy jsou nenahraditelným typem analgetik určených ke kontrole intenzivní bolesti akutní, nádorové a v řadě případů chronické nenádorové bolesti. Jejich adekvátní používání stále blokuje fenomén opiofobie. V ČR je v současné době dostatečný výběr opioidů, který umožňuje nezbytnou individualizaci léčby bolesti. Profesionálně vedená léčba opioidy vede nejen ke zlepšení kontroly bolesti, ale i ke zlepšení funkčního stavu a kvality života.

Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Pharmacotherapy of Alzheimer's disease

doc. MUDr. Roman Jirák CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 176-178

V článku jsou probrány současné možnosti farmakoterapie Alzheimerovy choroby z hlediska medicíny založené na důkazech. Pouze 2 přístupy jsou v současnosti založeny na důkazech: podání inhibitorů cholinesteráz a memantinu. Dále jsou probrány možnosti přídatné medikace, která již není jednoznačně založena na důkazech, možnosti symptomatické terapie behaviorálních i psychologických příznaků demence a možnosti použití volně prodejných přípravků jako pomocných prostředků terapie.

Optimální inhalace antiastmatik a chyby při inhalování

Proper inhalation technique of drugs and errors

prof. MUDr. Vladimír Vondra DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 179-181

Výběr inhalátorů a správná inhalační technika je základním předpokladem úspěšné léčby nemocí s plicní obstrukcí. V práci jsou popsány v současné době v České republice používané tlakové dávkované inhalátory, práškové inhalátory a nebulizátory. Zvýšení účinnosti léčby lze dosáhnout nástavci, které jsou buď zabudované k tlakové nádobce (např. JET typ), nebo jde o „klasické“ volné nástavce. Výchovu inhalační techniky v České republice po řadu let uskutečňují hlavně organizace alergologů a pneumologů. Bez ohledu na to dělají děti a stejně i dospělí některé závažné chyby při inhalacích (38 % a 40 %). České výsledky odpovídají situaci v ostatních...

Medicamenta nova

Sitagliptin - představitel inkretinové léčby diabetu 2. typu

Sitagliptin - a representative of incretin treatment for type 2 diabetes

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 159-162

Inkretiny jsou hormony, které jsou produkovány střevními buňkami po prandiálním podnětu. Mají strukturu polypeptidu a velmi krátký plazmatický poločas. Inkretiny, jež jsou reprezentovány především glukagonu podobným peptidem 1 – GLP-1 (glucagon-like peptid 1), který je zodpovědný za více než 60 % „inkretinového efektu“, a glukózodependentním polypeptidem GIP (glucose dependent insulinotropic polypeptid), mají však vzhledem ke své struktuře polypeptidů velmi krátký plazmatický poločas. Proto léčebného potenciálu aktivních forem inkretinů (GLP-1 a GIP) nebylo možno využít k terapii diabetu 2. typu. Sitagliptin, jenž řadíme mezi...

Fytoterapie

Konopí, konopná droga a související léčivé přípravky

Medicinal Cannabis and related medicinal preparations

Mgr. Jaroslav Peč, doc. RNDr. Jaroslav Dušek CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 189-193

Předkládaný článek se zabývá terapeutickým využitím obsahových látek konopí. Představuje jak kanabinoidy, tak vedlejší obsahové látky se zajímavou biologickou aktivitou. Jsou uvedena registrovaná léčiva založená na výzkumu kanabinoidů a lidského endokanabinoidního systému, s dávkováním v jednotlivých indikacích. Dále je také charakterizována surová konopná droga. Uvedené legislativní požadavky jsou vztaženy na podmínky terapeutického využití konopí v České republice. V krátkosti je zmíněn zneužívaný psychoaktivní potenciál konopí, především s důrazem na možná rizika a vznik závislosti.

Pro farmaceutické asistenty

Ochrana před klíšťaty a obtížným hmyzem

Protection before the ticks and bugs

Mgr. Lenka Čechová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 184-189

Různé druhy členovců můžeme potkat prakticky kdekoli. Vosy, sršně, včely, komáry, ovády, mouchy, blechy, roztoče, klíšťata aj. nalezneme také v okolí našich obydlí. Nemusíme proto nutně jezdit do tropické Afriky, Asie či Amazonie. Také v našich zeměpisných šířkách a mírných klimatických podmínkách se setkáváme s hrozbou infikace závažnými onemocněními, přenášenými členovci, a projevy alergických reakcí na roztoče či hmyzí bodnutí. Z těchto důvodů je vhodné chránit se účinnými repelenty.

Lékárník a internet

Výkupné za receptová data

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 194

Jak snadno by se mohla osobní data dostat do nepovolaných rukou, ukazuje poslední případ krádeže dat elektronických záznamů o pacientech v USA.

Studie prokázala mlčení zásilkových lékáren

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 194

Zásilkové lékárny odpovídají na písemné dotazy svých klientů, podle studie, jen nedostatečně. Ve studii z německého Institutu pro výzkum obchodu (IfH) nebyla zodpovězena přibližně čtvrtina dotazů zákazníků prostřednictvím e-mailu vůbec, anebo jen coby potvrzení přijetí. Každá třetí reakce rovněž obsahovala pravopisné nebo gramatické chyby.

Informace

III. kongres Praktického lékárenství potvrdil stále větší oblibu

Mgr. Jitka Strouhalová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 199

Olomouc – Ve dnech 15.– 16. 5. 2009 se v olomouckém Regionálním centru uskutečnilo již třetí setkání lékárníků. Počet účastníků se rok od roku zvyšuje, stejně tak, jako narůstají ambice pořadatelů. Ti si každoročně dávají závazek, aby posluchači odjížděli spokojeni. Letos zavítalo do hanácké metropole přes 400 lékárníků a farmaceutických asistentů.

Evropský soudní dvůr - vlastnictví a provozování lékáren je možné vyhradit jen samotným lékárníkům

European Court of Justice - ownership and operation of pharmacies can be restricted to pharmacists alone

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 200-201

Italské a německé právní předpisy, které takové pravidlo stanoví, jsou odůvodněné cílem spočívajícím v zaručení spolehlivého a kvalitního zásobování obyvatelstva léčivy. Evropský soudní dvůr (ESD) tak dnes uzavřel dvě série řízení týkajících se právní úpravy vlastnictví lékáren (Evropská komise vs. Itálie a Apothekerkammer des Saarlandes a další). ESD následoval tímto rozhodnutím závěrečné doporučení generálního státního zástupce Yvese Bota ze dne 16. 12. 2008, který se také vyslovil pro zákaz cizího vlastnictví.

Komentář

Kde nejčastěji chybujeme při předepisování antibiotik?

Where errors are made when prescribing antibiotics

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 195-196

Antibiotická politika hraje důležitou roli v udržení účinnosti antibiotik. Na vzniku rezistence se podílí velikost spotřeby antibiotik, ale také kvalita výběru antibiotik z hlediska jejich vlastností, farmakokinetiky a farmakodynamiky. Strategie ATB léčby se tedy týká správné indikace, dávkování a délky léčby. Protože nejvyšší spotřeba antibiotik je u respiračních infekcí, je zde také nejvíce nesprávných indikací.

Rozhovor s doc. MUDr. Vilmou Marešovou, CSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 196-198

Jakmile jednou používáme antibiotika, nemůžeme se rezistence zbavit, můžeme ji jen kontrolovat jejich vhodným pře de pi so váním. Evropská unie si uvědomuje nebezpečí spojená s neuváženým předepisováním těchto léčiv, Česká republika je na tomto poli dokonce jednou z nej ak tiv něj ších zemí. Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., před nos tka 1. infekční kliniky 2. LF UK a IPVZ v této sou vis losti hovoří o našich historických zkušenostech a upozorňuje, že i když na tom nejsme ve srovnání s některými vyspělými západními zeměmi úplně nejhůř, máme rozhodně co zlepšovat.

Kvíz

Autodidaktický test 4/2009

Prakt. Lékáren. 2009; 5(4): 202


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.