Praktické lékárenství, 2009, číslo 5

Slovo úvodem

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 207

Aktuální farmakoterapie

Farmakoterapie osteoporózy II.: aminobisfosfonáty, kalcitonin, teriparatid a parathormon

Pharmacotherapy of osteoporosis II.: aminobisphosphonates, calcitonin, teriparatide and parathormon

prof. MUDr. Jan Štěpán DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 210-213

Je podán přehled farmakologických vlastností antiresorpčních a osteoanabolických léků, jejich rozdělení, hlavní indikace v léčbě primární a sekundární osteoporózy, nežádoucí účinky a kontraindikace.

Rhinosinusitis v ambulantní praxi

Rhinosinusitis in outpatient room

MUDr. Pavel Smilek, Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 214-218

Rýma patří k běžně se vyskytujícímu onemocnění, a proto bývá její léčba podceňována. Onemocnění může ale vést k závažným komplikacím a má rovněž významný vliv na ekonomiku společnosti. Článek pojednává o patogenezi rýmy, symptomatologii, diagnostice a možnostech léčby.

Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky

Optimal dosage of paracetamol for treating pain and fever

prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc, prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc, prof. Igor Zupanets, MD, PhD, prof. MUDr. Milan Kriška DrSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 219-222

Všeobecně udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os je 10–15 mg/kg (viz níže). SPC, PIL přípravků obsahujících 500 mg paracetamolu u dospělých doporučuje dávku 1–2 tablety. U osob s tělesnou hmotností nad 50 kg tak dochází při dávce 500 mg paracetamolu k poddávkování, což může být příčinou nedostatečné účinnosti. Optimální dávkování paracetamolu by mělo být definováno na základě tělesné hmotnosti pacienta.

Psoriáza

Psoriasis

MUDr. Helena Drozenová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 224-228

Psoriáza se řadí mezi nejčastější kožní choroby. Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění postihující zhruba 2–3 % středoevropské populace. V České republice trpí psoriázou zhruba 250 tisíc obyvatel, z čehož 10 % nemocných je postiženo velmi těžkými formami.

Prasečí (mexická) H1N1 chřipka - epidemiologie, diagnostika, terapie

Swine (Mexican) H1N1 flu - epidemiology, diagnostic, therapy

doc. MUDr. Jiří NečaS, CSc, MUDr. PharmDr. Lenak Bartošíková, Ph.D, MUDr. Vít Perlík, MUDr. Tomáš Bartošík, Ph.D, MUDr. Petr Fráňa, Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 229-232

Chřipkový virus A je známý svojí schopností genetických změn, způsobených genetickým driftem nebo posunem. Ve 20. století tak vznikly tři drtivé pandemie, v roce 1918, 1957 a 1968, způsobené H1N1 (španělská chřipka), H2N2 (asijská chřipka) a H3N2 (Hong Kong chřipka). Od března 2009, kdy došlo k propuknutí infekce novým kmenem chřipky A (H1N1) u lidí, nastal zvýšený zájem a obavy ze vzniku pandemie. Nový typ chřipky je vnímavý na neuraminidazové inhibitory oseltamivir a zanamivir, je ale rezistentní vůči amantadinu a rimantadinu. Oseltamivir je perorálně podávané antivirotikum, dosahující vysokých systémových hladin. Zanamivir je určen pro inhalační...

Klinická farmacie

Měření krevního tlaku

Blood pressure measurement

doc. MUDr. Helena Němcová CSc

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 242-247

Měření krevního tlaku je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře, je označován jako kazuální krevní tlak. Závažnost hypertenze lépe odráží hodnoty TK měřené v domácím prostředí. Ještě přesnější informaci o profilu TK poskytuje 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM). Standardně měříme TK nepřímou auskultační metodou rtuťovým tonometrem na paži. Systolický krevní tlak odečítáme v 1. a diastolický TK v 5. Korotkovově fázi. V určitých specifických situacích, provázených zvýšeným minutovým výdejem, odečítáme diastolický TK ve fázi 4 (děti do 13 roků, určitá situace v těhotenství). Při měření musíme používat vždy správnou velikost...

Pro farmaceutické asistenty

Akné, kosmetika a volně prodejné přípravky

Acne, cosmetics, and over-the-counter preparations

MUDr. Yvetta Vantuchová Ph.D

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 234-237

Akné je chronické zánětlivé onemocnění postihující v období puberty většinu mladých lidí. Má mnoho různých forem, od minimálních projevů až po těžké rozsáhlé postižení kůže obličeje i trupu. Dobře zvolená a pravidelná místní léčba v kombinaci s vhodnou kosmetikou vede ve většině případů k potlačení projevů onemocnění.

Celulitida

Cellulite

MUDr. Dominika Diamantová

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 238-241

Celulitida je označení pro tzv. pomerančovou kůži. Projevuje se ztluštěním a zhruběním kůže a podkožního vaziva v oblasti hýždí, stehen, boků, břicha a paží. Článek podává přehled o etiologii, klasifikaci, klinickém obraze a komplexní péči.

Lékárník a internet

Terminál pro pacienty v lékárnách

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 253

Německý Spolkový

Česká republika a Island nově na seznamu zemí s povoleným zásilkovým výdejem do Německa

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 253

Od roku 2005 přezkoumává německé Spolkové ministerstvo zdravotnictví (BMG), zda mají ostatní členské státy EU a Evropského hospodářského prostoru s Německem podobné bezpečnostní normy pro zásilkový prodej léčivých přípravků. § 73 německého zákona o léčivech vyžaduje, aby BMG pravidelně zveřejňovalo tzv. přehled (seznam zemí s povoleným zásilkovým výdejem do Německa). Poprvé to bylo 21. 6. 2005, kdy BMG uvedlo, že Velká Británie a Nizozemí mají s Německem srovnatelné bezpečnostní standardy, a proto mají povolen zásilkový prodej léčivých přípravků do Německa.

Společenská rubrika

Odešel prof. RNDr. PhMr. Karel Palát, CSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 254

Kvíz

Autodidaktický test 5/09

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 255

Rozhovor

Rozhovor s osobností české vědy prof. RNDr. dr. h. c. Jaroslavem Květinou, DrSc.

Prakt. Lékáren. 2009; 5(5): 248-252

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se, že zařadíme nepravidelnou rubriku Rozhovor s osobností české vědy. Chtěli bychom Vám v ní představit významné osobnosti, které přispěly k pokroku ve výzkumu léčiv, ať již základním či aplikovaném. Asi jsme na začátek nemohli dát přednost vhodnějšímu kandidátu, než je prof. J. Květina, učitel mnoha z nás, kteří jsme tak trochu pyšní, že máme tu čest býti jeho žáky.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.