Praktické lékárenství, 2011, číslo 4

Slovo úvodem

Malé ohlédnutí za dvaceti lety České lékárnické komory

Mgr. Jiří Kotlář

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 155

Aktuální farmakoterapie

Chronická venózní insuficience a její léčba

Chronic venous disease and its treatment

Lukáš Lacina, Ondřej Kodet, Petr Mitáš, Jiří Štork

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 160-165

Článek přináší stručnou rekapitulaci chronické venózní insuficience, která patří mezi choroby nejčastěji postihující populaci v západních zemích. Diskutovány jsou základní anatomické poměry žilního systému dolních končetin a jejich funkce a dále některé významné patofyziologické faktory vedoucí k poruše těchto funkcí. Článek se dále zabývá zejména možnostmi konzervativní terapie žilní nedostatečnosti. Diskutovány jsou možnosti kompresivní léčby i farmakoterapie.

Patologie kyseliny listové a těhotenství

Pathology of folic acid nad pregnancy

Michal Koucký

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 166-170

Kyselina listová je ve vodě rozpustný vitamin, který je řazen do skupiny vitaminů B. Vlastní biologické účinky mají její metabolity, především 5-methyl-THF (metafolin). Potřeba listové kyseliny se v těhotenství zvyšuje na dvoj- až trojnásobek. Nedostatečný přívod listové kyseliny je buď absolutní – snížený přívod potravou nebo relativní – poruchy jejího metabolizmu. Nejvýznamnější poruchou metabolizmu představuje mutace MTHFR. Relativní či absolutní nedostatek listové kyseliny může být spojen s různými těhotenskými patologiemi. Zatím nejsou známé přesné souvislosti, ale nedávné informace ukazují, že je metafolin klíčovým regulátorem...

Problematika geriatrické farmakoterapie u vybraných onemocnění a lékových skupin

The question of pharmacological treatment in selected diseases and drug groups

David Suchý, Milan Hromádka

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 172-175

Pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků léčby je u geriatrických pacientů v porovnání s mladšími pacienty více než dvojnásobná. Tyto reakce bývají vážnější a vedou k výraznějšímu prodloužení hospitalizace. Příčinou tohoto jevu jsou změny organizmu spojené se stářím, ale i metabolizmem, distribucí, exkrecí a farmakodynamikou léčiv. Používání léčiv potencionálně nevhodných ve stáří je celosvětově velkým zdravotnickým problémem. Vzhledem k těmto okolnostem je třeba vyhnout se léčivům potencionálně nevhodným a preferovat méně rizikové dostupné alternativy léčby.

Medicamenta nova

Denosumab

Denosumab

Petr Hrdý, Pavel Novosad

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 158-159

Denosumab je plně humánní rekombinantní monoklonální protilátka (IgG2), která inhibuje kostní resorpci cestou blokování ligandu pro Receptor Aktivujícího Nukleárního faktoru KappaB (RANK ligand, RANKL), což je klíčový mediátor funkce, formace a přežívání osteoklastů. Terapie denosumabem vede k redukci rizika vertebrálních i nevertebrálních fraktur stejně jako fraktur krčku kosti stehenní, což bylo prokázáno ve velké multicentrické studii proti placebu (studie FREEDOM). Stejně tak terapie denosumabem vede k signifikantnímu nárůstu BMD ve srovnání s účinnou látkou (studie DECIDE a STAND). Denosumab je podáván parenterálně, jednou za 6 měsíců...

Klinická farmacie

Paliativní medicína z pohledu klinického farmaceuta

Palliative medicine from the perspective of a clinical pharmacist

Jana Gregorová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 180-181

Farmakologie paliativní medicíny je zajímavá, a to nejen nejčastěji používanými farmakoterapeutickými skupinami léčiv, ale velmi často těžkým stavem pacienta. V paliativní medicíně je v rámci multidisciplinárního týmu místo pro klinického farmaceuta, který může pomoci v optimalizaci lékových režimů pacientů.

Fytoterapie

Antidepresiva přírodního původu

Magnolia, Crocus sativus.

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 191-194

Poruchy nálady, zejména deprese, jsou dnes jednou z nejčastějších psychických poruch. Přestože je na trhu řada antidepresiv s různým mechanizmem účinku, v případě lehčích depresí lze použít i bylinné přípravky. Článek popisuje vybrané rostliny, u kterých byl zjištěn antidepresivní účinek – Hypericum perforatum, Sceletium tortuosum, Panax ginseng, Rhodiola rosea, Magnolia a Crocus sativus. Některé z nich se již v terapii používají a u jiných je možné další využití v budoucnosti. Některé rostliny jsou na trhu ve formě doplňků stravy.

Farmaceutická technologie

Mandlový olej v magistraliter receptuře

Almond oil in extemporaneous prescription

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 176-179

Mandlový olej obsahuje 20−30 % glyceridů kyseliny linolové přítomné v několika typech ceramidů. V článku se diskutuje význam lipidů jako složky emolientních přípravků a jejich vliv na kožní bariéru. Mandlový olej je dostupná farmaceutická surovina a může být formulován do magistraliter přípravků sloužících k adjuvantní terapii dermatitid a péči o pokožku. Jsou uvedeny i receptury pro lokální kortikosteroidy I. třídy, obsahující oleofilní základ s mandlovým olejem, které jsou vhodné zejména v pediatrické praxi.

Pro farmaceutické asistenty

Zásady hygieny chrupu u dětí

Oral hygiene in children

Vlasta Merglová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 182-186

V článku autorka uvádí prostředky ústní hygieny u dětí a doporučené techniky čištění chrupu v jednotlivých věkových kategoriích. Detailně jsou popsány zubní kartáčky, pomůcky pro mezizubní hygienu, zubní pasty a ústní vody. V hygieně dutiny ústní u dětí mají významnou roli rodiče, kteří jsou pro dítě příkladem, učí dítě čistit chrup, pomáhají s čištěním, u starších dětí provádění ústní hygieny kontrolují a dítě motivují.

Prebiotika a kojenecká výživa

Prebiotics and infant nutrition

Josef Sýkora

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 187-190

Souhrnný článek diskutuje současné znalosti o účinku kojenecké výživy suplementované prebiotickými nestravitelnými oligosacharidy a ovlivnění zdravotního stavu s důrazem na randomizované kontrolované klinické studie.

Informace

Pátek třináctého nebyl pro lékárníky nešťastný

Mgr. Jitka Strouhalová

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 197

Olomouc – Kongres Praktického lékárenství přivítal ve dnech 13.–14. 5. na 400 lékárníků a farmaceutických asistentů. Ti každoročně akci vyhledávají nejen pro pestrý program a kvalitní přednášející, ale také díky oblibě místa a možnosti získání cenných bodů a kreditů.

Z historie

Aedificatum a. d. MCMIX - historie bohnické psychiatrie v letech 1909-2009

Jan Pomykacz

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 195-196

Kvíz

Autodidaktický test 4/2011

Prakt. Lékáren. 2011; 7(4): 198-199


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.