Praktické lékárenství, 2014, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Michal Prokeš

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 4-5

Aktuální farmakoterapie

Alopecia areata

Alopecia areata

Martina Bienová, Renata Kučerová, Lubomír Drlík

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 6-10

Alopecia areata (AA) patří mezi nejizvící formy alopecie, vyskytující se v kterémkoliv věku. Tato klinická jednotka je řazena k autoimunitním onemocněním s ne zcela známou etiopatogenezí. AA se projevuje vznikem ostře ohraničených bezvlasých ložisek nejčastěji ve kštici nebo ve vousech. Při progresivním průběhu může dojít ke ztrátě všech vlasů ve kštici (alopecia totalis), eventuálně veškerého ochlupení na těle (alopecia universalis). Přestože se nejedná o život ohrožující stav, výpadek vlasů může mít negativní psychosociální dopad na postiženého jedince. Průběh onemocnění je nepředvídatelný, odezva na léčbu je velmi individuální a dostupná...

Význam vitaminu D v pediatrické praxi

Significance of vitamin D in pediatric practice

Petr Tláskal

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 12-15

Autor se zabývá účinkem vitaminu D na kostní, ale i jiné tkáně lidského organizmu. Hodnotí zdroje příjmu a tvorby vitaminu D u dětí. V době mimo sluneční záření je organizmus odkázán na příjem vitaminu D potravou nebo na jeho substituci. Prováděná preventivní doporučení k doplňování příjmu vitaminu D u kojenců jsou v souladu s potřebami dětského organizmu. Otázkou však je, zda jsou tato opatření v naší republice dostatečná. Odpověď na položenou otázku mohou přinést pouze další cílené studie.

Klinická farmacie

Farmaceutická péče u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Pharmaceutical care in patients with inflammatory bowel disease

Petr Červený

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 26-29

Idiopatické střevní záněty jsou chronické zánětlivé procesy postihující primárně sliznici střeva. Chronický průběh onemocnění je typický střídáním klidových fází s akutními vzplanutími choroby. Idiopatické střevní záněty jsou onemocnění s narůstající závažností vzhledem k růstu incidence, chronicitě, obtížné terapeutické ovlivnitelnosti a dominanci ve vysoce produktivním věku. Základem konzervativní terapie zůstávají preparáty kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA), kortikosteroidy, imunosupresiva a antibiotika. Cílem léčby je navození remise, její udržení a zlepšení kvality života pacienta. Předmětem tohoto sdělení je shrnutí dosavadních terapeutických...

Fytoterapie

Přehled účinků a bezpečnosti užívání přírodních léčiv v průběhu těhotenství a laktace

Overview of the effects and safety of the use of natural medicines during pregnancy and lactation

Lenka Tůmová, Lenka Holcová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 30-33

Tento příspěvek navazuje na předchozí práci „Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení“. Formou tabulek uvádí u jednotlivých drog (řazeno abecedně – písmeno A) jejich terapeutické využití, nežádoucí účinky a kategorizaci bezpečnosti užívání v průběhu těhotenství a laktace. Dále jsou v textu uvedeny i výsledky některých studií na zvířecích modelech a v humánní terapii.

Pro farmaceutické asistenty

Chřipka a nachlazení - prevence a léčba

Influenza and common cold - prevention and therapy

Ludmila Vyhnánková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 16-19

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje všechny věkové skupiny. Správná diagnostika, léčba a očkování proti chřipce sníží počet závažných komplikací a úmrtí. Nachlazení zahrnuje záněty horních cest dýchacích, které mají mírnější průběh než chřipka.

Přírodní látky v doplňcích stravy a jejich role u osteoartrózy

Natural substances in food supplements and their role in osteoarthritis

PharmDr.Richard Richter, CSc.

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 20-23

postupů. Pacienti s osteoartrózou patří do skupiny významných uživatelů doplňků stravy. Přehled přírodních látek obsažených v doplňcích stravy a popis jejich možného příznivého působení u osteoartrózy je obsahem tohoto článku.

Cestovní medicína a prevence infekčních onemocnění

Travel medicine and preventionof infectious diseases

Marek Lžičař

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 24-25

Počet lidí, cestujících do exotických zemí v posledních desetiletích neustále stoupá. Při cestách do tropických oblastí Afriky, Asie nebo Ameriky se pak cestovatelé setkávají s nemocemi a zdravotními riziky, které mohou ohrozit hladký průběh dovolené, či dokonce jejich zdraví. Článek pojednává o možnostech prevence zdravotních komplikací za použití především volně prodejných přípravků.

Informace

Střípky z XV. sympozia klinické farmacie René Macha

Martina Klímková, Tereza Hendrychová, Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 38-40

Z historie

První židovští lékárníci v Praze - část 2.

First Jewish pharmacists in Prague - part 2

Tomáš Arndt

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 34-36

V tomto referátu je nastíněna problematika unikátní existence specifické židovské lékárny, tzv. Judenapotheke v Praze, jejíž existence trvala v různých formách od středověku do konce 19. století. Její výjimečnost spočívala v tom, že na rozdíl od ostatních lékáren, vlastněných Čechy, nespadala pod kontrolní pravomoc pražské lékařské fakulty. Její činnost byla omezena tím, že se mohla věnovat pouze židovským lékařům a pacientům. Velmi důležitá byla závěrečná éra existence této lékárny, od 18. do 19. století. Právě v této době se totiž stala vlastnictvím významné pražské židovské rodiny Jeittelesů. Do jejich vlastnictví přešla v roce 1725. Za...

Historický kalendář na rok 2014

Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 36-37

Kvíz

Autodidaktický test 1/2014

Prakt. Lékáren. 2014; 10(1): 41-42


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.