Praktické lékárenství, 2014, číslo 2

Slovo úvodem

Budoucnost individuálně připravovaných léčiv

Mgr. Lukáš Láznička

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 47

Aktuální farmakoterapie

Péče o pacienta s at opickou dermatitidou - doplnění doporučeného postupu ČLnK

Care of a patient with atopic dermatitis - supplementation of the ČLnK guideline

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 53-59

Následující článek doplňuje již zveřejněný Doporučený postup ČLnK o atopické dermatitidě (1) a podává podrobnější informace zejména o emolienciích, které jsou základem léčby a častou oblastí uplatňující se v rámci samoléčby. Dále jsou zmíněny principy léčebného působení jednotlivých terapeutických skupin, ale také praktické rady, jak konkrétní přípravky správně aplikovat. Důraz je kladen na účelné a bezpečné zacházení s lokálními kortikosteroidy. Nedílnou součástí jsou podklady edukačního charakteru, které pacienta seznamují s projevy atopické dermatitidy a možnostmi režimových opatření.

Alergie - současné terapeutické možnosti

Allergy - actual therapeutical posibilities

Žaneta Tomčalová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 61-66

Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné léčebné možnosti alergických onemocnění. Léčba by měla být komplexní. Najdeme zde několik tipů, jak se pokusit odstranit alergeny z prostředí nemocného. Hlavní část článku je zaměřena na přehled jednotlivých skupin léčivých látek: antihistaminika, kortikosteroidy, antileukotrieny, specifická alergenová imunoterapie, biologická léčba monoklonálními protilátkami.

Menopauzální symptomy a hormonální substituční terapie

Menopausal symptoms and hormone replacement therapy

Drahomíra Kubíková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 68-73

Klimakterické obtíže vyvolané deficitem estrogenů lze rozdělit na neurovegetativní, organické a somatické. Základem prevence a léčby těchto obtíží je hormonální substituční terapie (HRT). Ženám s dělohou se podává kombinace estrogenů spolu s progestiny, ženám bez dělohy pouze estrogeny. HRT by se měla užívat v co nejnižší účinné dávce po co možná nejkratší dobu a měla by být individualizována a upravována dle potřeb pacientky. V České republice je k dispozici celá řada léčivých přípravků pro HRT v různých lékových formách.

Medicamenta nova

Nová antivirotika v léčbě hepatitidy C

New antivirotics in the treatment of hepatitis C

Petr Husa

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 50-51

Léčba chronické hepatitidy C prodělává v posledních 3 letech mimořádné změny. Do praxe se postupně zavádí přímo působící antivirové léky, které se podávají buď v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem, nebo v tzv. interferon-free režimech. V České republice jsou od roku 2012 schváleny boceprevir a telaprevir. Ve Spojených státech od konce roku 2013 také sobosbuvir a simeprevir.

Klinická farmacie

Možnosti farmaceutické péče u pacientů se systémovou sklerodermií

Possibilities of pharmaceutical care in patients with systemic sclerosis

Lucie Hromádková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 74-76

Systémová sklerodermie je vzácné chronické onemocnění pojivové tkáně. Přístup k pacientovi by měl být komplexní a individualizován dle klinické manifestace nemoci. Léčebné možnosti jsou prozatím pouze symptomatické a vycházejí z doporučení Evropské ligy proti revmatismu. Farmakoterapii lze podporovat dodržováním některých nefarmakologických a režimových opatření. Rolí farmaceuta je především edukace pacienta, identifikace a řešení lékových problémů a podpora adherence k léčbě.

Fytoterapie

Ruscus aculeatus - obsahové látky a léčivé účinky

Ruscus aculeatus - active compounds and healing effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 77-78

Ruscus aculeatus (listnatec pichlavý) je stálezelená rostlina pocházející ze Středomoří. Hlavními obsahovými látkami jsou saponiny, zejména ruscogenin a neoruscogenin. Obsahové látky listnatce se používají k léčbě chronické žilní insuficience, nepravidelného děložního krvácení a hemoroidů. Extrakt z listnatce představuje účinnou a bezpečnou léčbu těchto onemocnění.

Nemocniční lékárenství

Enterální výživa

Enteral nutrition

Jaroslava Urbaníková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 79-82

Nutriční podpora podávaná formou enterální výživy se stala nezbytnou součástí péče o pacienty s různými diagnózami. Častou komplikací mnoha základních onemocnění je malnutrice. Jejím řešením je enterální výživa. To v praxi znamená podání roztoků s přesně určeným složením živin (cukry, tuky, bílkoviny, minerály, stopové prvky, vitaminy, prebiotika) do trávicího traktu. Podmínkou použití enterální výživy ke zlepšení nutričního stavu nemocného je funkční trávicí trakt, zajišťující dostatečné vstřebávání živin. Je důležité si uvědomit význam potravy pro nemocného. Správné složení a množství potravy je důležité pro život i zdravého člověka. V nemoci...

Kvíz

Autodidaktický test 2/2014

Prakt. Lékáren. 2014; 10(2): 82-83


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.