Praktické lékárenství, 2015, číslo 5

Slovo úvodem

Proč studovat farmacii?

David Suchánek

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5):

Aktuální farmakoterapie

Polymyalgia rheumatica a obrovskobuněčná arteritida

Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis

Martina Bělobrádková, Jan Tomš, Zdeněk Bělobrádek, Tomáš Soukup

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 160-163

Polymyalgia rheumatica (PMR) a obrovskobuněčná arteritida (OBA) jsou autoimunitní onemocnění, která začínají po 50. roce života a maximum výskytu je mezi 70–80 lety. Jejich společný výskyt naznačuje, že obě nemoci mohou mít dosud neurčeného společného etiopatogenetického jmenovatele. Na druhou stranu jsou zcela odlišné klinickými projevy a prognózou. PMR se projevuje bolestivou ztuhlostí v oblasti ramenního, pánevního pletence a svalů šíje. OBA je často provázena bolestmi hlavy způsobenými postižením cév v oblasti společné a zevní karotidy. V oblasti spánků zjišťujeme často uzlovité zduření větve temporální arterie. Obvyklým a obávaným...

Terapie nemocí z nachlazení

Treatment of the common cold

Martin Formánek, Olga Svobodová, Debora Jančatová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 164-169

Autoři článku se v následujících řádcích snaží přiblížit některé podrobnosti a specifika nemocí z nachlazení jako velmi častého a velmi obtěžujícího onemocnění, se zvláštním zaměřením na terapii nekomplikovaného průběhu onemocnění.

Klinická farmacie

Specifika podávání léčiv pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Drug Dosing Considerations for Patients With chronic kidney disease

Drahomíra Stará

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 170-173

Úprava dávkování farmakoterapie je nezbytným standardem péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. I když hlavním hlediskem pro úpravu dávkování je snížení renální eliminace, je nutné porozumět i možným dopadům při změně absorpce, distribuce, non-renální eliminace a farmakodynamice léčiva. Dalším podstatným krokem při úpravě dávkování je posouzení glomerulární filtrace. Pro tyto účely je důležité znát rozdíly mezi jednotlivými metodami odhadu glomerulární filtrace a clearance kreatininu a v případě zásadních rozdílů vybrat ten vhodnější pro daného pacienta.

Fytoterapie

Passiflora incarnata - obsahové látky a léčivé účinky

Passiflora incarnata - active compounds and therapeutic effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 180-181

Úzkostné poruchy a nespavost patří mezi nejčastější duševní poruchy vůbec. K léčbě úzkosti se používají především anxiolytika a antidepresiva, k léčbě nespavosti pak sedativa a hypnotika. Přestože je na trhu řada přípravků určených k léčbě úzkosti, v případě lehčích potíží lze použít i bylinné přípravky. Někteří pacienti také preferují „přírodní” léky oproti „syntetickým”. Existuje řada rostlin tradičně používaných k léčbě úzkosti a nespavosti, jejich účinky potvrzují i moderní studie. Jednou z nich je mučenka pletní (Passiflora incarnata L.), která je předmětem tohoto článku.

Farmaceutická technologie

Přírodní polymery v magistraliter přípravě

Natural polymers in extemporaneous prescription

Eva Šnejdrová, Ivana Černá, Denisa Sajková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 175-179

Článek volně navazuje na příspěvek o derivátech celulosy (1) a pojednává o dalších látkách používaných pro zvyšování viskozity roztoků, stabilizaci suspenzí, emulzí a tvorbu gelů. Některé z nich jsou tradičními pomocnými látkami při magistraliter přípravě (např. agar, tragant, želatina). Jiné se používají běžně v potravinářství, kosmetických přípravcích, ve farmacii v tabletách a systémech s řízených uvolňováním léčiv, ale v individuální přípravě léků jsou používány zřídka (např. xanthanová klovatina, směs mikrokrystalické celulosy a karmelosy sodné soli). V lékárenské praxi se lze setkat s gely k aplikaci na sliznici dutiny ústní obsahující...

Pro farmaceutické asistenty

Farmaceutická péče o problematickou vlasovou pokožku při onemocnění lupy, seborhoickou dermatitidou a psoriázou kštice

Farmaceutical care for problematic scalp with dandruff, seborrheic dermatitis and psoriasis

Jana Martinásková

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 137-140

Článek přináší přehled volně prodejných přípravků a doporučení pro vhodnou péči o vlasovou pokožku při výskytu lupů, seborhoické dermatitidy a psoriázy s lokalizací projevů ve kštici. Každé z těchto onemocnění v různé míře ovlivňuje kvalitu života pacientů. Pro minimalizaci obtěžujících projevů a snížení četnosti recidivy je vedle vlastní léčby důležitá i preventivní péče za použití volně prodejných dermokosmetických a léčebných přípravků, které jsou k dostání v lékárně.

Kvíz

Autodidaktický test 5/2015

Prakt. Lékáren. 2015; 11(5): 158-186


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.