Praktické lékárenství, 2017, číslo 1

Slovo úvodem

Aktivity Sekce klinické farmacie ČFS

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1):

Aktuální farmakoterapie

Kombinační léčba hypertenze v roce 2017 – minimum pro farmaceuty

Combination therapy for hypertension in the year 2017 – the basic knowledge for pharmacists

Stanislav Gregor

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 7-11

V minulých letech byla publikována řada doporučení pro terapii arteriální hypertenze. Přesto většina hypertoniků nedosahuje svých cílových hodnot krevního tlaku. Příčina může být jak na straně pacienta (nízká compliance, nezdravý životní styl), tak na straně lékaře či léčebného postupu (nedostatečné využívání kombinační terapie nebo neracionální kombinace antihypertenziv).

Fytoterapie

Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění

Herbal drugs of Chinese Medicine and their use

Ludmila Bendová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 36-39

Článek se snaží přiblížit fytoterapii tradiční čínské medicíny (TCM) ortodoxním farmakologům jako neortodoxní paradigma a ve zkratce podává informace o historii, taoistické filozofii a vývoji TCM fytoterapie ve vztahu k ortodoxní medicíně (OM), podpoře WHO, možnostem integrace a použití pro pacienty s ohledem na účinnost a bezpečnost.

Farmaceutická technologie

Omeprazolová suspenze 2 mg/ml – nová léková forma pro pediatrii

Omeprazole suspension 2 mg/ml – a new dosage form for pediatric use

Markéta Petrželová, Petr Horák, Anežka Hordějčuková, Ludmila Matysová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 18-20

Článek pojednává o možnostech individuální přípravy omeprazolových suspenzí v pediatrické praxi. Jedná se o individuálně připravovanou viskózní, ochucenou suspenzi pro perorální použití a suspenzi neochucenou pro podání do gastrické sondy. Článek je zaměřen na zhodnocení výsledných stabilitních dat přípravků s omeprazolem.

Z historie

Historický kalendář na rok 2017

RNDr. Pavel Drábek

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 40-41

Samoléčba

Symptomatická léčba chřipky a nachlazení

The symptomatic treatment of the common-cold and influenza

Hana Kotolová

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 22-29

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Nachlazení a chřipku léčíme převážně symptomaticky. Snížení teploty umožňují antipyretika, kašel ovlivňujeme dle jeho povahy antitusiky nebo expektorancii, k dekongesci nosní sliznice volíme sympatomimetika. Podpůrná léčba zahrnuje fytofarmaka s dezinfekčním, expektoračním, potopudným a nespecifickým imunomodulačním účinkem. Nezbytnou součástí léčby je klid na lůžku, dostatečné množství tekutin a lehká strava doplněná o vitaminy.

Alergická rýma – jak může pomoci lékárník?

Allergic rhinitis – how can pharmacist help?

Karel Hloch, Martin Doseděl

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 30-35

Alergická rýma patří mezi onemocnění, se kterými se lékárník ve své praxi setkává poměrně často. V následujícím článku uvádíme informace, které lékárníkovi či farmaceutickému asistentovi usnadní rozhodnutí, u kterých pacientů lze zvolit samoléčení a jaké jsou současné možnosti terapie za využití volně prodejných přípravků.

Kvíz

Autodidaktický test 1/17

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1):

Aktuální farmakoterapie ve zkratce

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Pharmacotherapy of cough in a nutshell

Jan Juřica

Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 306-311

Článek tabelární formou rekapituluje typy kašle z pohledu symptomatologie a dále podává přehled léčiv produktivního i suchého kašle. Mukoaktivní léčiva lze klasifikovat na expektorancia, mukolytika, mukokinetika a mukoregulační látky dle vlivu na složení a množství produkovaného sputa. Antitusika jsou členěna na centrálně a periferně působící. V článku jsou prezentovány klíčové farmakologické vlastnosti každé látky, resp. extraktů léčivých rostlin. V závěru článku jsou přehledně sumarizovány základní farmakoterapeutické přístupy v léčbě suchého a produktivního kašle. Kombinace antitusik a mukoaktivních látek postrádají logiku a nejsou doporučovány.


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.