XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; OLOMOUC; 28.4.2017 - 29.4.2017

Na začátku posledního dubnového víkendu se uskuteční již tradiční, tentokrát už XI., kongres Prak­tického lékárenství. Společně s jeho prezidentem panem doktorem Grodzou a programovým výbo­rem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou lékárníkům i ostatním farmaceutům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. První den kongresu se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu zároveň odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi různými zdravotníky primární péče. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.
XVIII. beskydský slet lékárníků; Hotel Sepetná, Ostravice; 8. a 9. dubna 2017.

Okresní sdružení České lékárnické komory v Novém Jičíně, Spolek moravskoslezských farmaceutů, Česká farmaceutická společnost Vás srdečně zvou na tradiční XVIII. Beskydský slet lékárníků, který se uskuteční 8. DUBNA 2017 od 13.00 hodin v hotelu Sepetná v Ostravici. Přednášet a diskutovat se bude o Farmakoterapii v neurologii a novinkách z ČLNK. Podívejte se na program zde.
Farmakoterapie jako most mezi lékaři a lékarníky

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční XIX. Konferenci mladých lékárníků, jejíž organizátorkou je PharmDr. Marie Zajícová. Akce se koná ve dnech 19.–20. 5. 2017 v kulturním domě Na Rybníčku 43 v Opavě. Letošním zajímavým tématem je „Co na nás prozradí pokožka“. Dozvíme se, která léčiva mohou negativně ovlivňovat stav pokožky, jaké jsou kožní projevy některých chorob, dále informace o léčbě vybraných kožních onemocnění a další zajímavé novinky. Program konference a možnost přihlášení naleznete na www.lekarnici.cz v sekci vzdělávání, číslo akce je 17999. Těšíme se na hojnou účast.Z posledního čísla

Nazální kortikoidy v léčbě rýmy

Jan Rottenberg

Nazální kortikoidy představují základní léčbu zejména u chronické rhinosinusitidy, a to zejména u rhinosinusitidy alergické a u rhinosinusitidy spojené s tvorbou nosních polypů. Na trhu jsou k dispozici účinné látky, které se příliš neliší svým účinkem, ale mohou se lišit ve frekvenci nežádoucích účinků. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby jsou účinky spojené s poškozením nosní sliznice. Nežádoucí účinky spojené s vyšší systémovou biologickou dostupností jsou vzácné. Publikace shrnuje základní indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky i některé praktické aspekty podávání nazálních kortikoidů.

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

Petra Thomson, Kateřina Ládová

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až do maxima 1 g/den perorálně. Zejména pro dětskou populaci lze u vysokodávkových schémat pyridoxinu přistoupit k individuální přípravě tekutých lékových forem namísto drcení velkého množství tablet. U některých typů křečí je úspěšná i terapie aktivním metabolitem pyridoxal-5’-fosfátem.

E-verze 6/16

 

Vybrané články

Geriatrický pacient s hyponatremií - polékové riziko?

Kateřina Ládová, Milena Ivanova

Hyponatremie je poměrně častým zdravotním problémem spojeným se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Projevy a důsledky hyponatremie mohou být o to závažnější u geriatrických pacientů. Diferenciální diagnostika hyponatremie včetně identifikace jejích příčin jsou extrémně důležité pro správné nastavení terapie. Faktorů podílejících se na vzniku hyponatremie může být mnoho a mohou se různě kombinovat. Řadí se mezi ně i užívaná léčiva. Cílem sdělení je na případu pacienta vyššího věku demonstrovat vybraná léčiva, která by mohla mít potenciální vliv na snížené hladiny sérového sodíku a jejichž znalostí můžeme v rámci poskytování racionální farmaceutické péče přispět k minimalizaci tohoto rizika.

Volně prodejné prostředky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Ondřej Šimandl

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nezhoubná, avšak, není-li léčeno, progredující onemocnění významně ovlivňující kvalitu života mužů již po 40. roce života. S věkem pak frekvence výskytu tohoto onemocnění narůstá. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálně dostupnými přípravky určenými k samoléčbě syndromu dolních močových cest, tedy klinicky vyjádřené symptomatologie benigní hyperplazie prostaty. Jedná se převážně o fytopreparáty obsahující nejčastěji extrakt z plodů trpasličí plevelné palmy Serenoa repens. Kromě přehledu názvů volně prodejných preparátů, jejich složení a doporučeného dávkování, je v článku uvedena krátká charakteristika vybraných složek fytopreparátů.

E-verze 3/16

 

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.