XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; OLOMOUC; 28.4.2017 - 29.4.2017

Na začátku posledního dubnového víkendu se uskuteční již tradiční, tentokrát už XI., kongres Prak­tického lékárenství. Společně s jeho prezidentem panem doktorem Grodzou a programovým výbo­rem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou lékárníkům i ostatním farmaceutům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. První den kongresu se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu zároveň odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi různými zdravotníky primární péče. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Aktivity Sekce klinické farmacie ČFS

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Alergická rýma – jak může pomoci lékárník?

Karel Hloch1, Martin Doseděl1, 2

Alergická rýma patří mezi onemocnění, se kterými se lékárník ve své praxi setkává poměrně často. V následujícím článku uvádíme informace, které lékárníkovi či farmaceutickému asistentovi usnadní rozhodnutí, u kterých pacientů lze zvolit samoléčení a jaké jsou současné možnosti terapie za využití volně prodejných přípravků.

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XV – polihexanid

Jan Hašek

Polihexanid je antiseptikum s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a některým druhům hub. Jedná se o látku bezbarvou, netoxickou, která je tkáněmi velice dobře snášena a vzhledem k polymerní struktuře se nevstřebává. Hlavní uplatnění polihexanidu spočívá v léčbě ran. Článek informuje o vlastnostech a možnostech využití polihexanidu v přípravě léčivých přípravků v lékárnách. Pro přípravu léčiv je polihexanid ve formě 20% roztoku nově k dispozici jako farmaceutická substance. Kromě zahraničních standardizovaných receptur jsou v následujícím sdělení předloženy i receptury volné.

Vybrané články

Úskalí farmakoterapie opioidy v klinické praxi

Jana Gregorová, Petra Holečková

Opioidy patří do léčby akutní i chronické bolesti. Základní strategie při volbě medikace a vhodných kombinací analgetik je dána standardními postupy, jejichž rámec tvoří analgetický žebříček dle WHO. V klinické praxi mohou být kombinace opioidů a hodnocení dopadu některých klinicky významných lékových interakcí problematické.

Jaký byl rok 2016 z pohledu člena výboru ČFS?

PharmDr. Pavel Grodza

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

Jiří Widimský jr.

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.