XI. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ; OLOMOUC; 28.4.2017 - 29.4.2017

Na začátku posledního dubnového víkendu se uskuteční již tradiční, tentokrát už XI., kongres Prak­tického lékárenství. Společně s jeho prezidentem panem doktorem Grodzou a programovým výbo­rem opět pečlivě vybíráme zajímavá témata, která poskytnou lékárníkům i ostatním farmaceutům přehled o aktuálním dění v jejich oboru. První den kongresu se bude v olomouckém Clarion Congress Hotelu zároveň odehrávat také konference Medicína pro praxi, což umožní tolik potřebnou výměnu zkušeností mezi různými zdravotníky primární péče. Věříme, že další ročník této akce bude účastníky hodnocen stejně pozitivně jako ty předcházející.Z posledního čísla

Fotoprotektivní přípravky pro děti

Naděžda Vojáčková

Fotoprotekce u dětí je velmi důležitá. Důraz se klade na fyzikální fotoprotekci, která zahrnuje oděv, pokrývku hlavy, sluneční brýle a stín. Fotoprotekce krémy s UV filtry je určena pro děti starší 6 měsíců. Doporučují se přípravky se širokým spektrem ochrany, voděodolné, SPF faktor 50+, s převahou fyzikálních filtrů, fotostabilní, disperzibilní, kosmeticky přijatelné s nízkým iritačním potenciálem.

Kombinační léčba hypertenze v roce 2017 – minimum pro farmaceuty

Stanislav Gregor

V minulých letech byla publikována řada doporučení pro terapii arteriální hypertenze. Přesto většina hypertoniků nedosahuje svých cílových hodnot krevního tlaku. Příčina může být jak na straně pacienta (nízká compliance, nezdravý životní styl), tak na straně lékaře či léčebného postupu (nedostatečné využívání kombinační terapie nebo neracionální kombinace antihypertenziv).

Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění

Ludmila Bendová

Článek se snaží přiblížit fytoterapii tradiční čínské medicíny (TCM) ortodoxním farmakologům jako neortodoxní paradigma a ve zkratce podává informace o historii, taoistické filozofii a vývoji TCM fytoterapie ve vztahu k ortodoxní medicíně (OM), podpoře WHO, možnostem integrace a použití pro pacienty s ohledem na účinnost a bezpečnost.

Vybrané články

Nová klasifikace venoaktivních léků

Veronika Slonková

Chronické žilní onemocnění (CVD – chronic venous disease) představuje celosvětově závažný zdravotní problém, protože jeho prevalence je vysoká – až 84 % populace včetně pacientů s klinickým stadiem C0 (studie Vein Consult Program z roku 2012). Základní součástí konzervativní léčby jsou venoaktivní léky (VAD – venoactive drugs). V roce 2014 byla publikována nová doporučení pro léčbu CVD. Došlo ke změně klasifikace VAD s ohledem na jejich bezpečnost a účinnost. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) je podle nových doporučení jediným venoaktivním lékem se stupněm doporučení 1B (doporučení silné, kvalita důkazů střední – nejvyšší stupeň doporučení). Rutosidy, extrakt z listů červené vinné révy, calcium dobesilát, extrakt ze semen koňského kaštanu a extrakt z listnatce mají stupeň doporučení 2B, nemikronizované diosminy a Gingko biloba pak 2C. MPFF je indikována pro všechna stadia CVD a jako jediný venoaktivní lék je doporučována u léčby žilních bércových vředů.

Mukoadheze a její uplatnění při aplikaci léku do dutiny ústní

Jan Gajdziok

Druhý ze série článků zabývající se dutinou ústní jako vhodným místem pro aplikaci řady léků má za cíl stručně popsat fenomén mukoadheze, který je v oblasti orálního podání v odborné literatuře široce diskutován. Tento proces může zajistit, na základě vytvoření adhezivních vazeb na hlenové vrstvě sliznice, prodloužené setrvání vhodné lékové formy v místě aplikace, a tím výrazně zlepšit compliance pacientů, efektivitu terapie, biologickou dostupnost léčiva a přispět k celkovému zkvalitnění průběhu léčby. Proces mukoadheze je složitý děj, který může být ovlivněn řadou faktorů a především výběrem vhodné nosné adhezivní látky při formulaci lékové formy.

Autodidaktický test 6/16

 

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.