Z posledního čísla

Léky s fotosenzibilizačním potenciálem

Hana Bakhouche, Martin Šíma, Ondřej Slanař

V současné době se uvádí, že více než 300 léčiv může u pacienta vyvolat fotosenzitivní reakci. Nicméně pouze u několika léčiv byl tento jev dostatečně popsán. Je pravděpodobné, že řada fotosenzibilizačních reakcí není správně diagnostikována, neboť prokázat přímý vztah mezi expozicí pacienta léčivu a slunečnímu záření je obtížné. Proto je důležité věnovat tomuto tématu patřičnou pozornost, aby bylo možné včas léčit, či ještě lépe předcházet nežádoucím reakcím tohoto typu.

Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?

Markéta Obrovská

Cestovní lékárničku je potřeba vybavit účelně, ale zároveň jsou požadavky kladeny na její co nejmenší velikost. Následující text by měl sloužit jako vodítko, jaké položky lze do cestovní lékárničky zařadit v závislosti na požadavcích cestovatele. Popisuje také, jak vhodně skladovat léčivé přípravky během cestování.

Kožní problémy u kojenců a batolat I.

Klára Bechná

Dětská kůže je vysoce citlivý orgán, a proto není divu, že kožní vyrážky a ekzémy patří mezi běžné zdravotní obtíže v nejútlejším věku života. Článek přináší přehled specifických vlastností dětské pokožky, které je potřeba pochopit, abychom mohli kožní problémy kojenců vnímat v širších souvislostech. První díl článku bude dále zaměřen na charakteristiku a samoléčbu nejběžnějších neinfekčních kožních problémů kojenců a batolat (opruzení, kontaktní iritativní dermatitida a kožní vyrážky související s činností potních a mazových žláz). Druhý díl článku naváže na problematiku neinfekčních kožních problémů dětí mimo jiné atopickým ekzémem a seboroickou dermatitidou, dále bude zmíněn vliv slunečního záření nebo reakce kůže na kontakt s živočichy.

Vybrané články

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

Jiří Widimský jr.

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Hemoroidy - co doporučit v lékárně?

Ondřej Šimandl

Hemoroidální nemoc v současnosti patří již mezi tzv. civilizační choroby. Uvádí se, že potížemi spojenými s tímto onemocněním trpí alespoň jedenkrát za život více než polovina všech obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Zejména v počátku potíží spojených s hemoroidálním onemocněním často pacienti volí, dříve než návštěvu lékaře, samoléčbu přípravky zakoupenými v lékárně. Článek si proto klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi neinvazivní (farmakologické) léčby hemoroidální nemoci a mírnění symptomů ji doprovázejících, jako je krvácení, bolest či pruritus. Krátce se též v závěru věnuje režimovým opatřením, která mohou významným způsobem pozitivně ovlivnit léčbu nemocného či plnit funkce efektivních preventivních doporučení.

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

Petra Thomson, Kateřina Ládová

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až do maxima 1 g/den perorálně. Zejména pro dětskou populaci lze u vysokodávkových schémat pyridoxinu přistoupit k individuální přípravě tekutých lékových forem namísto drcení velkého množství tablet. U některých typů křečí je úspěšná i terapie aktivním metabolitem pyridoxal-5’-fosfátem.

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.