Praktické lékárenství, 2010, číslo 1

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 3

-

Aktuální farmakoterapie

Benigní hyperplazie prostaty, diagnostika a současná farmakologická léčba

Benign prostatic hyperplasia, diagnostics and contemporary opportunities of miniinvasive treatment

MUDr.Jiří Klečka, Ph.D., MUDr.Petr Běhounek, doc.MUDr.Milan Hora, Ph.D., MUDr.Viktor Eret

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 9-14

Článek shrnuje současné možnosti diagnostiky a především farmakologické léčby pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BPH). Současná lékařská a farmakologická věda poskytuje pacientům kvalitní léčbu, která zlepšuje symptomy benigní hyperplazie prostaty a snižuje počet pacientů indikovaných k chirurgickému výkonu. V současné době se čím dál tím více v léčbě BPH uplatňuje kombinovaná léčba, především kombinace alfa blokátorů buď s inhibitory 5α-reduktázy, či parasympatolytiky.

Zácpa - častý problém

Constipation - a common problem

MUDr.Jan Martínek, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 15-21

Zácpa je souborem příznaků, které postihují až 20 % populace. Je-li zapříčiněna konkrétní chorobou (nádor, divertikly, zúžení střeva, hypotyreóza), hovoříme o zácpě sekundární a tu léčíme podle vyvolávající příčiny. Primární zácpa je způsobena buď špatnou motilitou tlustého střeva (tzv. syndrom líného střeva či inertní tračník), anebo problematickým vyprazdňováním v důsledku poruch defekačního reflexu nebo anatomické překážky v oblasti konečníku (= zácpa terminální). Pacient s chronickou zácpou by měl být podrobně vyšetřen u praktického lékaře či specialisty – gastroenterologa. Na příčině zácpy totiž závisí i její léčba. Např. sekundární...

Chřipka

Influenza

MUDr.Jaroslav Kapla, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 22-24

Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým charakterem šíření. Původcem onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Zdrojem nákazy je člověk, k přenosu dochází vzdušnou cestou nebo kontaminovanými předměty a vnímavost populace je všeobecná. Onemocnění probíhá obvykle jako horečnatý stav s bolestmi hlavy, kloubů, svalů, zimnicí a kašlem. Nejčastější komplikací je zánět plic. V diagnostice se uplatňují rychlé testy k detekci antigenu, využívá se i PCR a sérologie. Léčba je symptomatická, k dispozici jsou i antivirotika typu M2 inhibitorů a inhibitorů neuraminidázy. Základem prevence chřipky...

Choroby sliznice dutiny ústní

Diseases of the oral mucosa

PharmDr.Jan Gajdziok, Eliška Tajovská, PharmDr.Martina Bajerová, PharmDr.Zuzana Chalupová, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 26-29

Většina populace se v průběhu života potýká s určitými problémy spojenými s postižením sliznice dutiny ústní. Tyto problémy vyplývají z jejího trvalého vystavení působení vnějších vlivů, souvisejícímu s příjmem potravy, dýchacími procesy a mluvením. Choroby dutiny ústní mohou být jedněmi z prvních příznaků vážnějšího systémového onemocnění. Zdravá dutina ústní navíc prokazatelně snižuje výskyt řady patologických stavů (kardiovaskulární poruchy, respirační infekce, cukrovka atd.). Mezi choroby postihující sliznici dutiny ústní lze zařadit především: virová onemocnění erozivního charakteru, onemocnění ulcerativního charakteru, onemocnění, která...

Medicamenta nova

Exenatid

Exenatide

prof.MUDr.Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 6-8

Léčba inkretinovými analogy zcela zásadně změní léčebné možnosti u diabetiků 2. typu. Exenatid je prvním lékem této skupiny. Je podáván parenterálně 2× denně. Moduluje zvýšenou sekreci glukagonu a upravuje sekreci inzulinu. Nevyvolává hypoglykemie a jsou první zprávy o jeho úspěšném použití u obézních nediabetiků. Dvěma hlavními efekty jsou zlepšení kompenzace diabetu a pokles hmotnosti. K dalším účinkům patří i snížení krevního tlaku a zlepšení projevů dyslipidemie. Preskripční omezení vyžadují měsíční neúspěšnou léčbu perorálními antidiabetiky. U pacientů s BMI nad 35 je navíc možná tzv. zvýšená úhrada s minimálním doplatkem pacienta. Dnes...

Fytoterapie

Úprava hladiny cholesterolu rostlinnými prostředky

Modifying cholesterol level with plant substances

PharmDr.Miloš Potužák

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 43-45

Rostlinné látky ovlivňují zvýšené sérové hladiny cholesterolu různými mechanizmy, omezují vstřebávání cholesterolu a žlučových kyselin ve střevě, inhibují syntézu cholesterolu v játrech, chrání LDL-cholesterol před oxidací a zvyšují obsah HDL-cholesterolu na úkor LDL-cholesterolu.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře I - Nystatin

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 1 - Nystatin

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., PharmDr.Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 30-35

Nystatin je známým a dlouhodobě používaným antimykotikem, v České republice však byl dosud k dispozici pouze ve formě hromadně vyráběných léčivých přípravků, nikoliv jako substance pro magistraliter přípravu. Jelikož se jedná o léčivo, které nachází uplatnění především u kandidózních infekcí kůže a dutiny ústní, je na místě zajistit tuto surovinu i pro individuální přípravu léčiv v ČR. Příspěvek si klade za cíl blíže představit zmíněnou substanci, seznámit s jejími vlastnostmi, účinky, použitím, prezentovat některé vybrané receptury, které se používají v zahraničí a uvést je tak do povědomí lékárníků a lékařů v ČR. U jednotlivých přípravků...

Pro farmaceutické asistenty

Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika

The mucosal immune system of digestive tract, breast milk and prebiotics

prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 38-42

Vývoj imunitního slizničního systému je výsledkem interakce s vnějším prostředím. Kojení pozitivně ovlivňuje kolonizaci GIT. Prebiotika ovlivňují pozitivně mikroflóru střevního ústrojí a mohou ovlivnit i abnormální imunologickou reaktivitu u dětí.

Lékárník a internet

Většina internetových lékáren inzerujících na vyhledávači Bing porušuje zákon

PharmDr.Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 52

Společnosti LegitScript a KnujOn, které dohlížejí na dodržování pravidel na internetu, vydaly v srpnu 2009 první z řady zpráv o amerických společnostech, které napomáhají a profitují z nedovoleného prodeje léčivých přípravků vázaných na předpis (tzv. Rx léčiva). Jejich první zpráva je o společnosti Microsoft a popisuje, jak nejnovější vyhledávač této společnosti Bing, který má předběhnout Google, umožňuje

Sociální farmacie

Projekt Senioři Nebojte se zeptat svého lékárníka

Project Seniors

PharmDr.Lucie Stankovičová, PharmDr.Petr Lorenc

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 46-47

Senioři představují nezanedbatelnou část klientů lékáren. Vyšší věk s sebou přináší nutná specifika v léčbě. Projekt Senioři si klade za cíl vzdělávání, odstranění komunikačních bariér a zefektivnění farmakoterapie.

Informace

Pocta padlým farmaceutům

PharmDr.Martina Lisá, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 53

-

Kvíz

Autodidaktický test 1/2010

-

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 54

-

Rozhovor

Rozhovor s osobností české vědy prof. RNDr. Luďkem Benešem, DrSc.

-

Prakt. Lékáren. 2010; 6(1): 48-51

-


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.