Praktické lékárenství, 2010, číslo 6

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. Alena Petříková

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 267

Aktuální farmakoterapie

Léčba chronických ran moderními krycími prostředky

Treatment of chronic wounds with modern dressing materials

prof.MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 276-281

Místní terapie chronických ran zaznamenala v posledních desetiletích výrazné změny. Do léčebného sortimentu vstoupily nové krycí prostředky, které umožňují tzv. vlhký způsob hojení ran. Koncept vlhkého způsobu ošetřování ran zahájil éru rozvoje a výroby desítek či stovek dalších produktů různých druhů a odlišných účinků, zaměřených k vytvoření vlhkého prostředí v ráně. Moderní krycí prostředky, které nabízí dnešní farmaceutický průmysl, jsou vyvinuty na základě nejnovějších poznatků o hojení ran. Tyto moderní prostředky používané v léčbě především chronických ran mají různou konzistenci, materiálové složení a z toho rezultující účinek. Jejich...

Chronická denní bolest hlavy a její léčba

Chronic daily headache and it's treatment

MUDr.Ingrid Niedermayerová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 282-284

Chronická denní bolest hlavy (CDH) tvoří heterogenní skupinu zahrnující jednak primární a jednak sekundární bolesti hlavy (BH), způsobené různými organickými příčinami. Primární CHD vzniká chronifikací migrény, tenzní BH či cluster headache. Často se sdružuje s nadužíváním analgetik nebo jiné akutní medikace, s depresí a anxietou. Léčba je závislá na základním typu BH a přítomných komplikacích. Těžší stavy je nutno řešit za hospitalizace.

Lokální aplikace léčiv u dětí při onemocnění horních cest dýchacích v otorinolaryngologii

Local administration of drugs in children with upper airway disease in otorhinolaryngology

prof.MUDr.Jaromír Astl, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 286-290

Následující přehled zánětů horních cest dýchacích se zabývá vznikem a příznaky onemocnění v praxi a jejich možnou léčbou. Léčba komplikací přesahuje rámec tohoto sdělení. V přehledu je podán popis nejčastěji užívaných skupin lokálně aplikovaných léčiv v ošetření nemocných s důrazem na léčbu symptomatickou – zejména možnosti aplikace lokálních léčiv v podobě sprejů a kapek.

Trendy v hormonální antikoncepci

Trends in hormonal contraception

MUDr.Michael Fanta, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 291-293

V současnosti je na trhu dostupné široké spektrum metod a přípravků hormonální kontracepce, srovnatelně spolehlivých, bezpečných i tolerovaných. Tak je snahou vyvíjet přípravky s dalšími příznivými vlastnostmi. Snižování dávky estrogenní složky se zastavilo na 15 μg etinylestradiolu, donedávna dominantní estrogenní složky. Před nedávnem byla uvedena alternativa v podobě přirozeného estradiolu, resp. estradiolvalerátu v přípravku kombinované antikoncepce (COC). Dosud limitující faktor, nedostatečná kontrola cyklu, byl překonán kombinací s novými gestageny. V gestagenní složce mají poslední gestageny již prakticky nulové negativní metabolické...

Medicamenta nova

Victoza (liraglutid)

Victoza (liraglutid)

MUDr.Jitka Jurková

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 271-274

Článek pojednává o přípravku Victoza (liraglutid), což je analog glukagon-like peptidu-1 (GLP-1). Užívá se k léčbě pacientů s diabetem mellitem 2. typu při nedostatečné kompenzaci metforminem a/nebo deriváty sulfonylurey či metforminem a thiazolidindionem. Liraglutid stimuluje sekreci inzulinu a snižuje nepřiměřeně vysokou sekreci glukagonu. Liraglutid též snižuje tělesnou hmotnost a množství tělesného tuku díky omezení pocitu hladu a redukci příjmu energie. Léčba Victozou vede ke zlepšení hladiny glykovaného hemoglobinu, hladiny glykemie nalačno i postprandiálně. V klinických studiích bylo patrné zlepšení funkce beta buněk pankreatu, trvalé...

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře IV - xylometazolin-hydrochlorid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 4 - xylometazoline hydrochloride

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 296-299

Xylometazolin-hydrochlorid je oblíbenou a hojně používanou dekongestivní léčivou látkou v řadě volně prodejných nosních přípravků. Nově je toto léčivo dostupné od července 2010 jako farmaceutická substance pro přípravu léčiv, čímž máme k dispozici přímo působící alfa-sympatomimetikum stabilní ve vodném prostředí. Přehledový článek podává informace o vlastnostech a použití látky, jejíž uplatnění je v přípravcích pro nosní, případně oční aplikaci. Následně jsou prezentovány příklady hlavně kombinovaných přípravků určených především pro nasální podání, které mohou vhodně doplnit stávající nabídku hromadně vyráběných léčivých přípravků a naleznout...

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře V - promethazin-hydrochlorid

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 5 - promethazine hydrochloride

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D., Mgr.Kateřina Horáčková

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 300-302

Promethazin-hydrochlorid je známé a dlouhodobě používané antihistaminikum s řadou dalších farmakologických účinků, pro které se v současnosti využívá více, než pro svoji základní indikaci H1 antihistaminika. Jelikož se v odůvodněných případech stále používá především v dětském věku, a protože se na trhu vyskytuje z monokomponentních přípravků pouze léková forma potahované tablety, která neumožňuje náležité dělení v případě předepsání nižší dávky, je žádoucí mít k dispozici samotnou léčivou látku pro použití magistraliter. Ta je pro lékárny dostupná od září 2010. Přehledový článek podává informace o vlastnostech, farmakologických účincích a...

Pro farmaceutické asistenty

Efektivní léčba oparu ve dne i v noci

Effective day and night treatment of cold sore

MUDr.Iva Obstová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 303-304

Recidivující infekce herpes simplex sice nepatří k nejzávažnějším infekcím, je však nepříjemná zejména ze společenského a estetického hlediska. Protože herpetický virus nelze z nakaženého organizmu eradikovat, nezbývá, než se v terapii recidivujících projevů oparu zaměřit na urychlení již vzniklých projevů a zmírnění doprovodných symptomů. V léčbě je možné použít např. obklady, pasty, antiseptika, antivirotika, biostimulační lasery atd. Novým produktem v oblasti hojení drobných ran jsou hydrokoloidní náplasti COMPEED®.

OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy

Nonprescription drugs and self-medication of diarrhoea and constipation

Mgr.Martin Doseděl, Mgr.Josef Malý, PharmDr.MUDr.Kamil Rudolf

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 306-311

V době, kdy WHO klade důraz na zodpovědnost každého jedince za svoje zdraví, lze samoléčbu považovat za pozitivní součást zdravotního chování jedince. Průjem a zácpa jsou časté symptomy, se kterými pacienti v rámci samoléčení navštěvují lékárnu. Lékárník a farmaceutický asistent by měli být těmi odborníky, kteří budou garantovat bezpečné a účinné samoléčení.

Přehled potravních doplňků používaných pro sportovní výživu

Summary of dietary supplements in sports nutrition

Mgr.Pavel Koktavý

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 312-316

Sportovní aktivity kladou zvýšené požadavky na lidský organizmus. Tělo ztrácí energii, vitaminy a minerály. Správná výživa je proto důležitá při každém sportu, a to nejen pro stimulaci a výkon, ale i pro regeneraci a ochranu těla proti poškození. Sportovní výživa je ve srovnání s komplexní stravou rychle stravitelná a pro tělo velmi dobře využitelná.

Lékárník a internet

Norské lékárny testují elektronický recept

PharmDr.Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 317

Během dvou let má být postupně v celém Norsku zaveden elektronický recept. Letos v květnu byl elektronický přenos poprvé úspěšně testován ve městě Os nedaleko Bergenu, nyní spouští Zdravotní ředitelství ve městě Larvik, jižně od Osla, druhou testovací fázi.

Komentář

Victoza (liraglutid). Komentář ke článku (Prakt. lékáren. 2010; 6(6): 271-274)

doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 275

Kvíz

Autodidaktický test 6/2010

Prakt. Lékáren. 2010; 6(6): 318


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.