Praktické lékárenství, 2013, číslo 4-5

Slovo úvodem

Slovo úvodem

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 155

Aktuální farmakoterapie

Poruchy štítné žlázy a těhotenství

Thyroid disorders and pregnancy

Eliška Potluková

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 157-160

Autoimunitní onemocnění štítné žlázy jsou v populaci velice časté. V graviditě trpí 5 % žen sníženou funkcí štítné žlázy a 10 % má pozitivní protilátky proti antigenům štítné žlázy. Pokud žena sníženou funkci štítné žlázy má, je naprosto zásadní začít co nejdříve substituci levothyroxinem. Proto Česká endokrinologická společnost doporučuje screening těhotných žen na autoimunitní tyreopatie co nejdříve po zjištění těhotenství. Tento screening však standardně zaveden není. Zároveň je klíčové dostatečné zásobení všech těhotných žen jódem. V těhotenství se zvyšuje spotřeba jódu ze 150 ug/d na 250 ug/d. Proto se doporučuje substituce 100 ug jódu/den...

Erektilní dysfunkce a mezioborový pohled na jejich léčbu

Erectile dysfunction and interdisciplinary aspects of its treatment

Jaroslav Zvěřina

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 161-164

Přehled současných názorů na mezioborové aspekty terapie mužů s poruchami erekce. Poruchy erekce jsou psychosomatickou jednotkou. Jejich léčba vyžaduje syntézu psychoterapeutických (sexoterapeutických) a biologických přístupů.

Oční alergie

Allergic diseases of the eye

Helena Štrofová, Karel Sedláček, Magdalena Netuková, Jan Krásný

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 165-172

Příznaky alergie oka jsou velmi časté u dospělých i dětí na celém světě a jsou často spojeny s příznaky alergie nosu popisované jako rhinokonjunktivitidy. Postižení se v současné době vyskytuje u 17 až 20 % populace a neustále dochází k vzestupu incidence. Svědění je charakteristickým příznakem očních alergií. V tomto článku uvádíme jednotlivé typy očních alergií, diagnostiku a především terapii.

Zásady podávání analgetik

Principles of analgesic administration

Marek Hakl

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 173-176

Základním pilířem léčby bolesti je ve většině případů racionálně vedená a dostatečně účinná farmakoterapie. Pro zvolení správné strategie léčby bolesti je důležitá anamnéza pacienta se zaměřením na délku trvání bolesti, lokalizaci bolesti a její propagaci, charakter bolesti a její časový průběh i faktory ovlivňující průběh bolesti. V případě léčby chronické bolesti je velmi často nutný multimodální přístup, kdy účinná farmakoterapie je doplňována fyzikální léčbou, rehabilitací, psychoterapií nebo třeba i postupy alternativní medicíny.

Současná doporučení v prevenci a léčbě běžných respiračních infekcí

Current recomendations in the prevention and therapy of common respiratory infections

Ján Dindoš

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 177-181

Respirační infekce jsou nejčastější příčinou, pro kterou přichází pacient nejenom do ordinace praktického lékaře, ale i do lékárny. Jsou také i na prvním místě příčin pracovní neschopnosti a navíc také mají i neblahý primát v úmrtnosti. Dle údajů ÚZIS se podílely na 33 % celkového počtu práceneschopných za rok 2012 v ČR.

Léčebná výživa u dětí

Therapeutic nutrition in children

Eva Karásková, David Vydra, Mária Véghová-Velgáňová

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 182-186

Děti patří mezi rizikovou skupinu pro rozvoj malnutrice. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hospitalizovaným, u kterých má malnutrice závažné následky. Stav výživy je proto nutné u dětských pacientů monitorovat, a pokud je to třeba, pak včas zahájit nutriční podporu. V případě, že je funkční trávicí trakt, podáváme přípravky enterální výživy. Pokud není možné zajistit dostatečnou výživu trávicím traktem, zahajujeme výživu parenterální. Včasně zahájená a správně prováděná nutriční intervence ovlivňuje zdárný vývoj a růst dítěte.

Klinická farmacie

Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou - možnosti jeho intervencí

The pharmacist as an active member of the team caring of patients with osteoporosis - possibilities of intervention

Kateřina Ládová, Karel Macek, Josef Malý

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 187-191

Osteoporóza je chronické systémové onemocnění často s bezpříznakovým průběhem. Přestože se na léčbě podílí lékaři – specialisté, bylo by velkou chybou opomenout farmaceuty. Odhalením rizikových faktorů nebo lékových problémů může farmaceut přispět k záchytu pacientů s rizikem fraktur, dále poskytovat poradenství v oblasti prevence a být nápomocen při edukaci pacientů zaměřené na dodržování léčebného plánu pacienta. Významným způsobem tak může ovlivnit výsledek terapie a minimalizovat její případná rizika včetně podpory compliance. Cílem sdělení je nastínit možnosti farmaceutické péče u pacientů s osteoporózou.

Fytoterapie

Fytoestrogeny z jetele lučního

Phytoestrogens from red clover

Marie Kašparová

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 201-203

Fytoestrogeny představují různorodou skupinu rostlinných látek většinou fenylpropanového metabolizmu, které napodobují svou strukturou živočišné estrogeny a mají různé úrovně estrogenní aktivity. Nejaktivnější fytoestrogeny jsou izoflavony, zejména daidzein a genistein. Také izoflavony z jetele lučního (Trifolium pratense L., Fabaceae) zmírňují menopauzální symptomy a mají význam při prevenci osteoporózy, nádorových a kardiovaskulárních onemocnění.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XIV - mikonazol a mikonazol-nitrát

New medicinal substances in extemporaneous prescription - miconazole and miconazole nitrate

Jan Hašek

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 192-195

Mikonazol je druhým azolovým antimykotikem a třetím specifickým antifungálním léčivem v pořadí nově dostupných farmaceutických substancí, které jsou nyní k dispozici pro magistraliter přípravu v lékárnách. Jedná se o léčivo působící fungistaticky až fungicidně, účinné i na grampozitivní bakterie. Článek pojednává o farmakoterapeutických a galenických vlastnostech této látky. Pozornost je věnována recepturám k léčbě orofaryngeálních kandidóz – hydrofilní gel s mikonazolem, a k léčbě dermatomykóz – hydrofilní krémy, mast. Mikonazol a mikonazol-nitrát jsou po technologické stránce relativně stabilní farmaceutické substance; jsou stálé...

Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů

Specific needs of vitamins in healthy pregnant and breast-feeding women, children and the elderly

Tereza Hendrychová, Josef Malý

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 196-200

Různá životní období jsou charakterizována odlišnou specifickou potřebou některých vitaminů. Cílem sdělení bylo podat základní informace o vhodnosti, respektive nutnosti jejich suplementace u vybraných skupin osob. Obecně lze říci, že při zajištění pestré a vyvážené stravy není u jinak zdravého jedince suplementace vitaminů nutná. Těhotným a kojícím ženám je vhodné doporučovat již prekoncepčně suplementaci kyselinou listovou. Zvýšené nároky jsou v daném období i na přísun vitaminu D a zřejmě i B6. Suplementace multivitaminovými přípravky je na místě při výskytu těhotenské gestózy. U dětí od 2. týdne po porodu do 12–18 měsíců věku je rutinně...

Z historie

První židovští lékárníci v Praze - část 1.

First Jewish pharmacists in Prague - part 1

Tomáš Arndt

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 204-205

V tomto referátu je nastíněna problematika unikátní existence specifické židovské lékárny, tzv. Judenapotheke v Praze, jejíž existence trvala v různých formách od středověku do konce 19. století. Její výjimečnost spočívala v tom, že na rozdíl od ostatních lékáren, vlastněných Čechy, nespadala pod kontrolní pravomoc pražské lékařské fakulty. Její činnost byla omezena tím, že se mohla věnovat pouze židovským lékařům a pacientům. Velmi důležitá byla závěrečná éra existence této lékárny, od 18. do 19. století. Právě v této době se totiž stala vlastnictvím významné pražské židovské rodiny Jeittelesů. Do jejich vlastnictví přešla v roce 1725. Za...

Kvíz

Autodidaktický test 4/2013

Prakt. lékáren. 2013; 9(4-5): 206-207


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.