Praktické lékárenství, 2014, číslo 3

Slovo úvodem

Některé užitečné prvky komunikace

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 87

Aktuální farmakoterapie

Nežádoucí účinky a lékové interakce nesteroidních antiflogistik a jejich management pohledem farmaceuta

Adverse effects and drug interactions of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and their management

Martin Doseděl

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 90-94

S nesteroidními antiflogistiky se farmaceut každodenně potkává ve své praxi. Tato léčiva však mají množství nežádoucích účinků a poměrně velký interakční potenciál. Z nežádoucích účinků je nejzávažnější poškození gastrointestinálního traktu, hepatopatie, nefropatie a zvýšené kardiovaskulární riziko. Lékové interakce většinou potencují tato rizika. V článku jsou rozebrány jednotlivé nežádoucí účinky nesteroidních antiflogistik a je popsán i kvantitativní rozdíl v míře těchto rizik mezi jednotlivými léčivy ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Ve formě tabulky jsou zpracovány nejčastější klinicky významné lékové interakce nesteroidních antiflogistik....

Možnosti farmaceuta v léčbě vulvo-vaginální kandidózy

Possibilities of pharmaceutical care in the treatment of vulvovaginal candidiasis

Peter Koliba, Veronika Příhodová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 95-98

Přehledový článek určený pro farmaceuty, který se zabývá problematikou vulvo-vaginální kandidózy (VVK) u žen, a to z pohledu gynekologa. Problémy s kvasinkovou infekcí genitálu patří mezi velmi časté, hlavně u žen. Ženy v mnoha případech raději preferují zakoupení volně prodejného léku v lékárně před návštěvou gynekologické ambulance. I když se VVK ve většině případů projevuje typickými klinickými příznaky (svědění genitálu, tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální zarudnutí, otok a ragády), někdy na správnou léčbu pouze „anamnéza“ nestačí. To je největší úskalí právě pro farmaceuta, který nemá možnost posoudit objektivní klinický...

Vliv farmakoterapie na sexuální funkce

The effects of drugs on sexual function

Jindřiška Voláková

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 99-101

Sexuální dysfunkce jsou kvantitativními poruchami sexuální výkonnosti. Vyskytují se u jedinců obou pohlaví a jejich prevalence bývá udávána 15–40 %. Příčiny sexuálních dysfunkcí jsou velmi pestré, mohou mít organickou či psychogenní povahu a velmi často lze předpokládat multifaktoriální etiologii, tedy kombinaci organických, psychogenních a interpersonálních příčin. K narušení sexuálních funkcí však může dojít i při užívání některých léčiv. Sexuální dysfunkce jako nežádoucí účinek farmakoterapie jsou častým problémem např. při užívání některých antihypertenziv, antidepresiv, neuroleptik, antiepileptik, léčiv používaných v terapii benigní...

Možnosti farmakoterapie hemoroidálního onemocnění

Options of pharmacotherapy in hemorrhoidal disease

Kateřina Tuhá

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 102-104

Článek přináší pohled na farmakologickou (neinvazivní) léčbu hemoroidálního onemocnění – lokální i systémovou. Vzhledem k riziku podávání léčiv v období těhotenství a kojení je zmíněna možnost jejich podávání.

Plísňová onemocnění nehtů

Fungal nail diseases

Helena Korandová

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 105-108

Onychomykózy reprezentují 50 % všech nehtových postižení. V článku jsou zmíněny klinické formy onychomykóz, etiologická agens a jejich identifikace pomocí mikroskopického a kultivačního vyšetření. Stanovení původce je důležité pro výběr vhodné kauzální terapie. Dále je prezentován přehled léčby celkové pomocí perorálních antimykotik a antimykotických extern. Uvedeny jsou i volně prodejné léky a zdravotnické prostředky. V publikaci jsou na závěr zmíněny predisponující faktory mykóz a preventivní opatření zabraňující jejich vzniku.

Fytoterapie

Fytoterapeutický potenciál vybraných druhů rodu Plectranthus

Phytoterapeutical potential of selected Plectranthus species

Renata Kubínová, Miroslava Stružková2

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 112-114

2MAVE Jičín, a. s. Jednotlivé druhy rodu Plectranthus mají široké uplatnění v lidovém léčitelství, zejména v Jižní Africe a Asii. Nejvíce používanými a také zkoumanými druhy jsou Plectranthus amboinicus a P. barbatus. Jako perspe ktivní obsahové látky druhů rodu Plectranthus se jeví terpeny (mono- a diterpeny) s antibakteriální aktivitou a kyselina rozmarýnová.

Farmaceutická technologie

Využití oxidu titaničitého v magistraliter receptuře

Use of titanium dioxide in extemporaneous prescription

Jan Hašek

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 109-111

Oxid titaničitý se v magistraliter receptuře uplatňuje především jako základ tekutých zásypů a součást suspenzních přípravků, jako jsou pasty, suspenzní krémy a masti. Má vysokou krycí schopnost, vysušující účinek, zmírňuje podráždění a mokvání. Jedná se o látku chemicky indiferentní – oxid titaničitý lze použít jako alternativu oxidu zinečnatého v recepturách, kde jsou sloučeniny zinku s ostatními složkami přípravku inkompatibilní. Článek stručně pojednává o vlastnostech a využití oxidu titaničitého ve farmaceutické technologii a uvádí příklady receptur pro přípravu léčiv v lékárnách.

Informace

Na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové proběhl XXII. ročník Studentské vědecké konference

prof. PharmDr. Martin Doležal, CSc.

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 108

Z historie

Redaktor a odborný spisovatel Adolf Vomáčka (1856-1919)

Editor and specialist writer Adolf Vomáčka (1856-1919)

Jan Babica, Václav Rusek, Ladislav Svatoš

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 115-117

Magistr farmacie Adolf Vomáčka (1856–1919) patří k významným osobnostem rakousko-uherské farmacie přelomu 19. a 20. století. Po studiích farmacie ve Vídni krátce pracoval jako kondicinující lékárník a od roku 1882 se plně věnoval práci redaktora farmaceutických časopisů, psaní odborných publikací a vedení obchodní společnosti s lékárenskými pomůckami. Předkládaný článek přináší přehled Vomáčkových životopisných údajů a profesních aktivit, zejména jeho činnosti spisovatelské.

Kvíz

Autodidaktický test 3/2014

Prakt. Lékáren. 2014; 10(3): 118-119


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.