Praktické lékárenství, 2010, číslo 5

Slovo úvodem

Pozvánka k volbám do orgánů ČFS ČLS JEP

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 219

Aktuální farmakoterapie

Hormonální substituční terapie z pohledu endokrinologa

Hormone replacement therapy from the perspective of an endocrinologist

prof.MUDr.Josef Marek, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 222-226

Nedostatečnou hormonální tvorbu v žlázách s vnitřní sekrecí dovedeme nahradit buď identickými hormony připravenými synteticky (hormony štítné žlázy, kortizol), či biotechnologicky (růstový hormon, gonadotropiny), nebo jejich syntetickými analogy se zlepšenou funkcí (desmopresin, analoga aldosteronu, testosteronu, estrogenů a gestagenů). Počtem přípravků jsou možnosti léčit hormonální deficity velmi odlišné. V léčbě centrálního diabetu insipidu máme k dispozici pouze jediný přípravek jedné firmy, v léčbě nedostatku růstového hormonu máme na výběr sedm analogických přípravků různých firem, v léčbě snížené funkce štítné žlázy obdobné hormony prakticky...

Inkontinence moči u stárnoucího pacienta z pohledu urologa

Urinary incontinence in elderly patients from the urologist’s point of view

MUDr.Miroslava Romžová, MUDr.Marie Hurtová, MUDr.Miloš Broďák, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 227-230

Inkontinence moči u stárnoucích pacientů patří k nejfrekventovanějším medicínským problémům. Podle statistik je dokonce častější než onemocnění kardiovaskulárního systému, osteoporóza nebo nádorové nemoci. S problémem se potýká 10–40 % starší populace. Tento problém zásadně ovlivňuje jejich kvalitu života. Močová inkontinence u populace gerontologických pacientů je problém multidisciplinární. Úspěch její léčby závisí na spolupráci urologa, geriatra, gynekologa, fyzioterapeuta, ošetřovatelů a zejména rodiny.

Menstruační bolesti

Menstrual pain

doc.MUDr.Peter Koliba, CSc.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 232-234

Článek pojednává o menstruační bolesti, fyziologii menstruačního cyklu a také o patologicky bolestivé menstruaci – dysmenorey. Přehledným způsobem uvádí doporučované fyzikální, alternativní a medikamentózní metody ovlivnění bolestivosti menstruace, včetně volně prodejných léků.

Co nového v léčbě hemoroidů ?

What´s news in the treatment of haemorrhoids ?

MUDr.Petr Vlček, Ph.D., MUDr.Jiří Korbička Ph.D., MUDr.Petr Diviš, MUDr.Štěpán Chalupník, MUDr.Václav Jedlička, Ph.D., prof.MUDr.Ivan Čapov, CSc., doc.MUDr.Lenka Veverková, Ph.D., MUDr.Jan Doležel, Ph.D., MUDr.Radek Tomčík

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 236-239

Článek popisuje různé terapeutické možnosti v nemocniční a ambulantní léčbě hemoroidů, společně s použitím novějších přístrojů používaných k léčbě hemoroidů. Tyto nové přístroje, jako jsou Liga Sure, PPH stapler a radiofrekvenční ablace byly vytvořeny tak, jak se lékaří snaží nalézt „Svatý Grál“ léčby hemoroidů, kterým je bezbolestná hemoroidektomie. Autoři zhodnotili současné metody a poskytují názory na správné užití těchto možností léčby.

Klinická farmacie

Co by měl lékárník vědět o lékových interakcích a nežádoucích účincích kardiovaskulární terapie

What a pharmacist should know about drug interactions and adverse effects of cardiovascular therapy

MUDr.PharmDr.Kamil Rudolf, Mgr.Josef Malý

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 240-243

Kardiovaskulární nemoci dlouhodobě představují hlavní příčinu morbidity a mortality dospělé populace v České republice. V počtech distribuovaných balení podle ATC skupin tvoří nejvyšší objem léčiva kardiovaskulárního systému, a to 20,36 % celkového objemu (1). Lékové interakce jsou závažnou příčinou toxicity a nežádoucích účinků léků. Jejich rozpoznání je často diferenciálně diagnostický problém. Výskyt nežádoucích účinků terapie je závislý na množství současně podávaných léků. S rostoucím počtem léků je pravděpodobnost lékových interakcí a nežádoucích účinků vyšší. Lékárník z pozice zdravotnického profesionála přispívá k optimalizaci chronické...

Fytoterapie

Hoodia gordonii - přírodní anorektikum

Hoodia gordonii - natural apetite suppressant

Mgr.Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 255-256

V celosvětové populaci rychle narůstá počet obézních lidí, situace už bývá označována jako epidemie. Těžká obezita přináší řadu zdravotních rizik, proto se v terapii používají mj. anorektika, která však mají řadu vedlejších účinků. Z tohoto důvodu se farmaceutické firmy snaží vyvíjet nová léčiva bez těchto nežádoucích účinků. Přírodní látky hrají při vývoji nových léčiv důležitou roli, využívají se buď přímo, nebo slouží jako prekurzor či model při vývoji nových farmak. Extrakt Hoodia gordonii se jeví jako slibný přípravek na snížení váhy, další výzkum může vést i k vývoji nových bezpečných léčiv s anorektickým účinkem.

Farmaceutická technologie

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře III - klotrimazol

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 3 - Clotrimazole

PharmDr.Jan Hašek, PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D.

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 244-249

Přehledový článek o klotrimazolu podává informace o vlastnostech a použití látky v léčbě mykotických onemocnění kůže a sliznic. Úvodní část shrnuje základní galenické charakteristiky a možnosti formulace klotrimazolu do léčivých přípravků, následně jsou předloženy návrhy receptur vhodných pro magistraliter přípravu v lékárnách. Kombinace klotrimazolu s dalšími léčivy bývají častým požadavkem lékařů v předpisech individuálně připravovaných léčivých přípravků, které však byly doposud realizovatelné pouze za použití hromadně vyráběných krémů s obsahem klotrimazolu. Použití farmaceutické substance umožní nejen předepsat a následně připravit kombinované...

Pro farmaceutické asistenty

Chřipka a sezonní respirační onemocnění

Influenza and seasonal respiratory diseases

MUDr.Hana Fojtů

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 250-254

Sezonní respirační onemocnění zahrnují velký počet virových onemocnění s velmi podobnými příznaky. Celá řada z nich, přestože může mít epidemický charakter, probíhá většinou zcela banálně. Nazýváme je ARI – akutní respirační infekce (Acute Respiratory Infections). Infekce horních dýchacích cest, které začínají horečkou vyšší než 37,8 °C a jsou spojeny s dalšími definovanými symptomy, označujeme jako ILI – chřipce podobná onemocnění (Influenza Like Illness). Tato onemocnění též způsobuje celá řada infekčních agens, nejzávažnější je však chřipkový virus, který přes veškeré pokroky medicíny působí obrovské hospodářské a zdravotní škody....

Lékárník a internet

Rakousko spouští testy e-medikace

PharmDr. Martin Dočkal

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 261

Rakousko v polovině června úspěšně odstartovalo na Sympoziu Asociace rakouských sociálních pojišťoven projekt e-medikace.

Sociální farmacie

Psychologické aspekty práce lékárníka

Psychological aspects of the pharmacist’s work

Mgr.Alexander Tomeček

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 258-260

Pohled psychologa na práci v lékárně by měl obsahovat vědomé rezervy, dát doporučení, co s nimi udělat a vnést myšlenku „jaké jsou nevědomé aspekty práce expedienta“, případně se pokusit o jejich „zviditelnění“ a následně eliminaci. Proto jsem zde nastínil popis vnějších a vnitřních aspektů práce lékárníka z pohledu psychologa, který má více než 9 let na starosti školení komunikačních dovedností všech pracovníků v lékárně. Zaměřil jsem se především na ty prvky komunikace, které můžete ovlivnit ihned a přinesou vám okamžité efekty.

Kvíz

Autodidaktický test 5/2010

Prakt. Lékáren. 2010; 6(5): 262


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.