Praktické lékárenství, 2016, číslo 6

Slovo úvodem

Jaký byl rok 2016 z pohledu člena výboru ČFS?

PharmDr. Pavel Grodza

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 219

Aktuální farmakoterapie

Lipertance® - první fixní trojkombinace atorvastatinu, perindopril argininu a amlodipinu

Lipertance® - first fixed triple combination of atorvastatin, perindopril arginine, and amlodipine

Jiří Widimský jr.

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 63-66

Článek stručně představuje novou fixní trojkombinaci složenou z hypolipidemika atorvastatinu a dvou antihypertenziv perindoprilu argininu a amlodipinu. Díky časté koexistenci hypertenze a dyslipidemie může být tato kombinace přínosná a užitečná u velkého množství nemocných. Používání této kombinace může zlepšit compliance k farmakologické léčbě hypertenze a dyslipidemie.

Nazální kortikoidy v léčbě rýmy

Nasal corticosteroids in a treatment of rhinosinusitis

Jan Rottenberg

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 227-230

Nazální kortikoidy představují základní léčbu zejména u chronické rhinosinusitidy, a to zejména u rhinosinusitidy alergické a u rhinosinusitidy spojené s tvorbou nosních polypů. Na trhu jsou k dispozici účinné látky, které se příliš neliší svým účinkem, ale mohou se lišit ve frekvenci nežádoucích účinků. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby jsou účinky spojené s poškozením nosní sliznice. Nežádoucí účinky spojené s vyšší systémovou biologickou dostupností jsou vzácné. Publikace shrnuje základní indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky i některé praktické aspekty podávání nazálních kortikoidů.

Klinická farmacie

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

Pyridoxine use in children with epilepsy: a pharmacist’s point of view

Petra Thomson, Kateřina Ládová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 232-235

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až...

Fytoterapie

Rezavec šikmý - obsahové látky a léčivé účinky

Inonotus obliquuus - active compounds and therapeutic effects

Zdeňka Navrátilová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 237-239

Rezavec šikmý (Inonotus obliquus) je stopkovýtrusá dřevokazná houba z čeledi kožovkovitých (Hymenochaetaceae), která roste především na břízách. Již od 16. století se používá v lidové medicíně v Rusku a v severní Evropě, především k léčbě nádorových onemocnění a tuberkulózy. Z plodnic rezavce bylo izolováno velké množství biologicky aktivních látek, především polysacharidy, triterpeny a steroidní látky. V současné době je tato houba populární po celém světě a řada studií potvrzuje její léčebné účinky: protinádorový, antioxidační, protizánětlivý, hepatoprotektivní, antimikrobiální, imunomodulační a antidiabetický.

Nemocniční lékárenství

Problematika neregistrovaných léčiv - právní rámec a praktické příklady

The issue of non-authorised medicinal products

Jana Davidová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 248-250

Na léčivé přípravky existuje celá řada, často odlišných, požadavků. Ze strany lékařů a pacientů je zde snaha o individualizovanou farmakoterapii, co nejvýhodnější pro zdravotní stav pacienta. O maximálně efektivní využití svých finančních prostředků se snaží jak zdravotní systém, tak výrobci léčivých přípravků. A proto se může stát, zejména na tak malém trhu jako je Česká republika, že některé léčivé přípravky nejsou pro naše pacienty běžně dostupné. Existují však cesty, jak je zajistit. Stručná pravidla pro použití neregistrovaných léčivých přípravků a způsoby jejich zajištění jsou uvedeny v tomto článku včetně praktických příkladů.

Informace

XXXII. lékárnické dny v Kutné Hoře

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 251-252

Samoléčba

Samoléčba běžných trávicích obtíží

Self-medication of common digestive problems

Jana Martinásková

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 240-243

V rámci samoléčby běžných trávicích obtíží poskytuje lékárna místo prvního kontaktu lékárníka či farmaceutického asistenta s pacientem. Na základě pohovoru s pacientem je důležité vybrat vhodný přípravek, doporučit jeho správné užívání a podat informaci o nefarmakologických a dietních opatřeních, vedoucích k léčbě trávicích obtíží. Je nutné i zvážení doporučení návštěvy lékaře v případě závažných či dlouhodobých potíží. Článek tematicky zpracovává možnosti lékárenské péče o pacienta s průjmovým onemocněním, zácpou a pyrózou.

Zvracení a průjem v dětském věku - jak může pomoci lékárník

Vomiting and diarrhoea in children - how can the pharmacist help?

Hana Kotolová

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 244-247

Průjem a zvracení jsou velmi časté symptomy, se kterými se setkáváme u dětí. Obvykle mají gastrointestinální původ a infekční podklad, ale mohou mít také řadu dalších příčin, které jsou u dětí specifické, ale méně obvyklé než u dospělých. Základem léčby nekomplikovaného průjmu a zvracení je zajištění rehydratace a následné realimentace. Z volně prodejných léčiv můžeme doporučit adsorbencia, probiotika, u starších dětí střevní dezinficiencia a ve zvláštních případech i symptomaticky působící analogy opioidů. Lékaře kontaktujeme vždy, pokud se společně s průjmem a zvracením vyskytuje neklesající horečka, bolest hlavy, krev ve stolici, bolesti...

Kvíz

Autodidaktický test 6/16

 

Prakt. Lékáren. 2016; 12(6): 253-254


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.